Ενημέρωση 
 

Χρήσιμες πληροφορίες 

Ατζέντα και Κανονισμός του ΕΚ

Όλες οι ημερομηνίες και ώρες που περιέχονται σε αυτή την ενημέρωση προέρχονται από την προσωρινή ατζέντα της συνόδου της ολομέλειας και μπορεί να αλλάξουν μετά την οριστικοποίησή της από τη Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ στις 30 Ιουνίου.

Σε συνέχεια της πρόσφατης αναθεώρησης του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, η αρίθμηση κάποιων Άρθρων θα αλλάξει όταν ο νέος Κανονισμός τεθεί σε ισχύ στις 2 Ιουλίου 2019. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο .PDF του νέου Κανονισμού κάνοντας κλικ εδώ. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιέχει και πίνακα με τις αλλαγές της αρίθμησης των Άρθρων για ευκολότερη ανάγνωση.