Τρέχουσα γλώσσα: EL - ελληνικά  

Brexit: συζήτηση στο Κοινοβούλιο με το Michel Barnier για τις τελευταίες εξελίξεις 

Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου στο ΕΚ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση και ψηφοφορία για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ.

Μετά και τα αποτελέσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 10 Απριλίου 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αποχωρήσει από την ΕΕ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Για να τεθεί σε ισχύ, η συμφωνία αποχώρησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με απλή πλειοψηφία επί των εγκύρων (Άρθρο 50 (2) της Συνθήκης για την ΕΕ).

Διαβάστε περισσότερα για τις συζητήσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου όσον αφορά το Brexit.

Συζήτηση: Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου

Ψηφοφορία: Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου

Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, με ψήφισμα