Τρέχουσα γλώσσα: EL - ελληνικά  

Το ΕΚ συζητά τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο 

Η κατάσταση και η καταστροφή των δασών παγκόσμια αλλά και στην ΕΕ θα συζητηθεί με εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής τη Δευτέρα και την Τρίτη το απόγευμα.

Τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ορίζει το νέο πλαίσιο δράσης για την προστασία και αποκατάσταση των δασών παγκόσμια. Στο κείμενο τονίζεται ότι τα δάση φιλοξενούν το 80% της βιοποικιλότητας στην ξηρά, υποστηρίζουν το βιοπορισμό περίπου ενός στους τέσσερις ανθρώπους παγκόσμια, ενώ είναι κρίσιμης σημασίας για την προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Η κατάσταση των δασών στην ΕΕ θα συζητηθεί τη Δευτέρα, μετά την έναρξη της συνόδου της ολομέλειας.

Συζητήσεις: Δευτέρα, 16 και Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου

Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής