Τρέχουσα γλώσσα: EL - ελληνικά  

Ψηφοφορία για 100 εκ. ευρώ επιπλέον για την έρευνα και το πρόγραμμα Erasmus 

Την Τετάρτη το ΕΚ αναμένεται να εγκρίνει νέα κονδύλια ύψους 100 εκ. για τα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ (Horizon 2020, 80 εκ.) και την κινητικότητα των νέων (Erasmus+, 20 εκ.).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν την παροχή πρόσθετων πόρων για την έρευνα και το πρόγραμμα Erasmus το Δεκέμβριο του 2018.

Τα μέλη του ΕΚ θα ψηφίσουν επίσης σχετικά με την επιστροφή ή όχι του πλεονάσματος του 2018 ύψους 1,8 δισ. ευρώ στα κράτη μέλη, μέσω της μείωσης των εισφορών τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται σε ετήσια βάση σχετικά με πρόσθετους πόρους που μπορεί να προέρχονται από τόκους και πρόστιμα που πληρώνονται στην Επιτροπή, αλλά και από την μη πλήρη εφαρμογή των προγραμμάτων της ΕΕ.

Ψηφοφορία: Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου

Διαδικασία: Διαδικασία προϋπολογισμού