Ενημέρωση 
 

Ανασκόπηση του έργου της Επιτροπής Juncker  

Με τη θητεία της Επιτροπής Juncker να πλησιάζει στο τέλος της, το ΕΚ θα αξιολογήσει τα αποτελέσματά της την Τρίτη το πρωί.

Αρχής γενομένης από τη ανάληψη των καθηκόντων της την 1η Νοεμβρίου 2014, η Επιτροπή Juncker έχει ασχοληθεί με σειρά σημαντικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, των διαπραγματεύσεων για το Brexit, της επίλυσης της κρίσης της Ευρωζώνης, της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων, της διαχείρισης της μετανάστευσης, της αντίδρασης εναντίον της εμπλοκής τρίτων χωρών στις δημοκρατικές διαδικασίες και της παραπληροφόρησης, της αντιμετώπισης των επιθέσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα και στο κράτος δικαίου, της διαχείρισης των προκλήσεων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση και της συνέχισης του έργου της εν μέσω αύξησης της έντασης διεθνώς και μεγάλου αριθμού ενόπλων συγκρούσεων κοντά στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.


Οι βουλευτές θα εξετάσουν τα επιτεύγματα και τις αποτυχίες της Επιτροπής Juncker όσον αφορά τα θέματα αυτά σε συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το πρωί.

Συζήτηση: Τρίτη 22 Οκτωβρίου

Διαδικασία: Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής, με συζήτηση