Ενημέρωση 
 

Προϋπολογισμός επενδύσεων της ΕΕ για το 2020: γέφυρα με την Ευρώπη του μέλλοντος  

Το ΕΚ θα υιοθετήσει την Τετάρτη τη θέση του για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, για την κλιματική αλλαγή, την ανεργία των νέων, το Erasmus, τη μετανάστευση και τις εξωτερικές πολιτικές.

Οι βουλευτές τονίζουν, στο σχετικό σχέδιο ψηφίσματος, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020 θα πρέπει να ανοίξει το δρόμο για το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό 2021-2027 και να αποτελέσει στέρεη βάση για μια νέα «γενιά» προγραμμάτων και πολιτικών της ΕΕ.

Τα μέλη του ΕΚ ετοιμάζονται να ενισχύσουν το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής προσθέτοντας συνολικά περισσότερα από 2 δισ. ευρώ για την κλιματική αλλαγή, την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (Youth Employment Initiative, YEI) και τα προγράμματα Erasmus+. Θα εγκρίνουν επίσης πρόσθετη στήριξη σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου σε τομείς όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ψηφιοποίηση, η μετανάστευση και η εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Μπορείτε να «κατεβάσετε» τη συνέντευξη με τη γενική εισηγήτρια για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2020 (τμήμα Επιτροπής), Monika Hohlmeier (ΕΛΚ, Γερμανία).

Επόμενα βήματα

Η ψηφοφορία στη σύνοδο της ολομέλειας θα ξεκινήσει μία περίοδο «συνδιαλλαγής» με το Συμβούλιο διάρκειας τριών εβδομάδων, με στόχο την εξεύρεση έγκαιρης συμφωνίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων για τον προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο και θα υπογραφεί από τον Πρόεδρό του κατά τη δεύτερη σύνοδο της ολομέλειας του Νοεμβρίου (25-28 Νοεμβρίου).

Σχετικές πληροφορίες

Περίπου 93% του προϋπολογισμού της ΕΕ χρηματοδοτεί πραγματικές δραστηριότητες στο έδαφος των χωρών μελών της ΕΕ αλλά και έξω από αυτή. Οι πόροι κατευθύνονται σε πολίτες, περιφέρειες, πόλεις, αγρότες, ερευνητές, μαθητές και σπουδαστές, ΜΚΟ και επιχειρήσεις.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι μοναδικός στο είδος του. Σε αντίθεση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών και τη χρηματοδότηση συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει πρωτίστως επενδυτικό χαρακτήρα και δε μπορεί να παρουσιάσει έλλειμμα.

Συζήτηση: Τρίτη 22 Οκτωβρίου

Ψηφοφορία: Τετάρτη 23 Οκτωβρίου

Διαδικασία: Διαδικασία προϋπολογισμού