Τρέχουσα γλώσσα: EL - ελληνικά  
Ενημέρωση 
 

Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στην ολομέλεια  

Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν και άλλα θέματα, τα σημαντικότερα εκ των οποίων παρατίθενται παρακάτω.

Ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία

Ψηφοφορία: Πέμπτη 14 Νοεμβρίου

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Βέλγιο

Ψηφοφορία: Πέμπτη 14 Νοεμβρίου


Εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών

Ψηφοφορία: Πέμπτη 14 Νοεμβρίου


Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού:

- γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)

- γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 89788 (MON-89788-1)

- ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη T45 και τα οποία προέρχονται από την εμπορία της ελαιοκράμβης αυτής σε τρίτες χώρες έως το 2005

- γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 και επιμέρους συνδυασμοί MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 και NK603 × DAS-40278-9

- γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε από τα συμβάντα γενετικής τροποποίησης Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 και GA21

Ψηφοφορία: Πέμπτη 14 Νοεμβρίου


Η επανεμφάνιση του Έμπολα στην Ανατολική Αφρική

Συζήτηση: Τετάρτη 13 Νοεμβρίου