Ενημέρωση 

 

Νέα της Συνόδου - Στρασβούργο, 25-28 Νοεμβρίου 2019