Ενημέρωση 
 

Εκλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019 - 2024  

Μετά την παρουσίαση από την εκλεγείσα Πρόεδρο von der Leyen της ομάδας και του προγράμματός της, το ΕΚ θα ψηφίσει για το Σώμα των Επιτρόπων.

Η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (δηλ. ο Πρόεδρος David Sassoli και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων) κήρυξαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ακροάσεων των ορισμένων Επιτρόπων την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου. Οι δημόσιες ακροάσεις των ορισμένων Επιτρόπων, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε η καταλληλότητά τους από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, πραγματοποιήθηκαν από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, με συμπληρωματικές ακροάσεις στις 4 Νοεμβρίου για τρεις νέους υποψηφίους.

Το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει (ή θα απορρίψει) τη λίστα των υποψηφίων που θα προτείνει η εκλεγείσα Πρόεδρος και το Συμβούλιο στο σύνολό της, με απλή πλειοψηφία στην ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 12:00 (τοπική ώρα). Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αφού η εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen παρουσιάσει την ομάδα της και το πρόγραμμά της, καθώς και την επακόλουθη συζήτηση στη σύνοδο της ολομέλειας του ΕΚ.

Εάν εκλεγεί, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Συζήτηση: Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου

Ψηφοφορία: Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου

Διαδικασία: Εκλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συνέντευξη Τύπου: Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 13.30 - 14.30 (τοπική ώρα) με τον Πρόεδρο του ΕΚ David Sassoli και την εκλεγείσα Πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen