Ενημέρωση 
 

Το ΕΚ ζητά μέτρα ανάκαμψης για τη στήριξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού που δοκιμάζεται σκληρά 

Σε ψήφισμα που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Τρίτη, το ΕΚ θέλει να ζητήσει ειδική χρηματοδότηση για να βοηθηθεί η ανοικοδόμηση του πολιτιστικού τομέα, που έχει πληγεί σοβαρά από την κρίση.

Το ψήφισμα, που ολοκληρώνει τη συζήτηση της ολομέλειας της 10ης Ιουλίου, προειδοποιεί ότι δεν έχει προβλεφθεί συγκεκριμένο ποσό στο σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ για να ωφεληθεί άμεσα ο ευρωπαϊκός δημιουργικός και πολιτιστικός τομέας και ότι οι προτάσεις του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 είναι πολύ χαμηλές.

Σχετικές πληροφορίες


Οι περισσότερο ευέλικτοι κανόνες για την παροχή κρατικών ενισχύσεων, οι οποίοι υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας επενδύσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού και του σχεδίου ανάκαμψης «Next Generation EU», παρέχουν στα κράτη μέλη περισσότερες επιλογές για τη στήριξη των δημιουργών και των επιχειρήσεων. Ωστόσο, δεν έχει αποφασιστεί η διάθεση πόρων της ΕΕ στον τομέα αυτό.

Στις τελευταίες προτάσεις του Συμβουλίου για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, το ποσό για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη μειώθηκε στα 1,64 δισεκατομμύρια ευρώ, απογοητεύοντας τον τομέα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ζητά κονδύλια ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.


Συζήτηση: 10 Ιουλίου

Ψηφοφορία: Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου

Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα