Ενημέρωση 
 

Δράση για την αντιμετώπιση της φαρμακευτικής ρύπανσης ζητά το ΕΚ 

Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν μέτρα για πιο συνετή χρήση και απόρριψη φαρμακευτικών προϊόντων.

Μετά από συζήτηση στην ολομέλεια του ΕΚ την Δευτέρα, το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει ψήφισμα την Πέμπτη ζητώντας νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της φαρμακευτικής ρύπανσης, η οποία προκαλεί μακροπρόθεσμη ζημιά στα οικοσυστήματα, μειώνει την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων και αυξάνει την αντίσταση στα αντιβιοτικά. Τα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την προώθηση πιο προσεκτικής χρήσης φαρμάκων, την ανάπτυξη πιο φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγής και την καλύτερη διαχείριση αποβλήτων.

Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν για την ολοένα αυξανόμενη κατά κεφαλήν κατανάλωση φαρμάκων στην ΕΕ και ζητούν από τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές για την προληπτική χρήση αντιβιοτικών και την απομάκρυνση αχρησιμοποίητων φαρμάκων, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών.

Είναι επίσης πιθανό να υπογραμμίσουν την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη «πράσινων φαρμακευτικών προϊόντων», τα οποία είναι εξίσου αποτελεσματικά για τους ασθενείς, αλλά λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον.

Σχετικές πληροφορίες

Τον Μάρτιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τα φάρμακα στο περιβάλλον, στην οποία αναφέρονται τα βασικά σημεία πιθανών δράσεων.


Συζήτηση: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου

Ψηφοφορία: Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου

Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα