Ενημέρωση 
 

Ψηφοφορία για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής  

Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει και θα ψηφίσει σχέδια που θα κάνουν την Ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική πιο βιώσιμη, ανθεκτική και ευέλικτη, για να συνεχίσει να παρέχει διατροφική ασφάλεια στην ΕΕ.

Η συζήτηση έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τρίτης, ενώ θα ακολουθήσουν ψηφοφορίες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.


Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να στηρίξουν την αλλαγή πορείας που θα προσαρμόσει καλύτερα την Κοινή Γεωργική Πολιτική στις ανάγκες κάθε κράτους μέλους. Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να καταρτίζουν στρατηγικά σχέδια για το πώς σκοπεύουν να επιτύχουν στην πράξη τους στόχους της ΕΕ. Ακόμη, η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει τις επιδόσεις τους, όχι μόνο το κατά πόσο σέβονται τους κανόνες της ΕΕ.


Το πακέτο μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνει σχέδια για την ενίσχυση των πρακτικών για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος που θα πρέπει να υιοθετούν οι αγρότες υποχρεωτικά για να μπορέσουν να λάβουν οικονομική ενίσχυση, ενώ προβλέπεται και αύξηση της χρηματοδότησης για αντίστοιχες εθελοντικές πρακτικές. Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν επίσης προτάσεις για τη μείωση της χρηματοδότησης των μεγάλων ιδιοκτησιών και για τη διοχέτευση περισσότερων κονδυλίων σε μικρές φάρμες και νέους αγρότες, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέρχονται σε κρίσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, θα απλοποιηθούν οι κανόνες για τους ποιοτικούς ελέγχους και τα σχετικά πρότυπα.

Αφού το Κοινοβούλιο αποφασίσει επί του θέματος, οι ευρωβουλευτές θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τις συνομιλίες με τους υπουργούς της ΕΕ για το πακέτο μεταρρυθμίσεων.

Σχετικές πληροφορίες


Η πιο πρόσφατη μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία θεσπίστηκε το 1962, πραγματοποιήθηκε το 2013.


Οι υφιστάμενοι κανόνες για την ΚΓΠ θα εκπνεύσουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και θα πρέπει να αντικατασταθούν από μεταβατικούς κανόνες μέχρι η μεταρρύθμιση να συμφωνηθεί και να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.


Η ΚΓΠ αντιστοιχεί στο 34,5% του προϋπολογισμού της ΕΕ (58,12 δισ. ευρώ). Περίπου το 70% των χρημάτων αυτών στηρίζει το εισόδημα έξι ως εφτά εκατομμυρίων αγροκτημάτων στην ΕΕ.


Συζήτηση: Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Ψηφοφορία: Τρίτη 20 - Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία (κανονισμοί)