Ενημέρωση 
 

Αστυνομική βία κατά των Ρομά στην ΕΕ 

Την Τρίτη, ένα χρόνο μετά την καταδίκη της αθιγγανοφοβίας από το ΕΚ, οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν την τρέχουσα κατάσταση σε συζήτηση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Περιστατικά χρήσης υπερβολικής βίας, αστυνομικής αυθαιρεσίας και παράνομης συμπεριφοράς κατά των Ρομά εξακολουθούν να καταγγέλλονται σε ολόκληρη την ΕΕ, σύμφωνα και με τα πορίσματα της έκθεσης του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) για το 2020. Η έκθεση αυτή αποκάλυψε επίσης ότι οι Ρομά πλήττονται από εκτεταμένη φτώχεια, ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης, απουσία κατάλληλης υγειονομικής περίθαλψης, αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και παρενοχλήσεις.

Στο ψήφισμά του του Σεπτεμβρίου 2020, το Κοινοβούλιο καταδίκασε τον συνεχιζόμενο κοινωνικό αποκλεισμό και την αθιγγανοφοβία που οδηγούν σε δυσανάλογη στόχευση των Ρομά από τις αστυνομικές αρχές. Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συζήτησης στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν καλύτερη νομοθεσία και συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών και την απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματα, θέτοντας παράλληλα τον αγώνα κατά της αθιγγανοφοβίας στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ.

Συζήτηση: Τρίτη 23 Νοεμβρίου

Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα