Ενημέρωση 
 

Αθλητισμός βασισμένος σε αρχές, ερωτηματικά για τις «σχισματικές» διοργανώσεις  

Συζήτηση για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η συμμετοχή της ΕΕ στον αθλητισμό, ώστε να ενθαρρυνθεί ένα πιο δίκαιο μοντέλο ευθυγραμμισμένο με τις αξίες της συμμετοχικότητας και της δικαιοσύνης.

Στο σχέδιο έκθεσης που συνέταξε η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Κοινοβουλίου ζητείται η διοχέτευση χρηματοδότησης από το επίπεδο της ελίτ στον ερασιτεχνικό και τον μαζικό αθλητισμό. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να δηλώσουν ότι πρέπει επίσης να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων στον αθλητισμό, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις αμοιβές αλλά και την προβολή. Επιπλέον, το σχέδιο έκθεσης εκφράζει την έντονη αντίθεσή του σε διοργανώσεις που αποκόπτονται από τις υφιστάμενες, υπονομεύοντας τις ενωσιακές αξίες της αλληλεγγύης, της βιωσιμότητας, της συμμετοχικότητας, του ανοικτού ανταγωνισμού και της δικαιοσύνης, και οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα του συνολικού αθλητικού οικοσυστήματος.


Συζήτηση: Δευτέρα 22 Νοεμβρίου

Ψηφοφορία: Τρίτη 23 Νοεμβρίου

Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα