Ενημέρωση 
 

Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στην ολομέλεια  

Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν και άλλα θέματα, τα σημαντικότερα εκ των οποίων παρατίθενται παρακάτω.

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής - Θεμελιώδη δικαιώματα και κράτος δικαίου στη Σλοβενία, ιδίως ο καθυστερημένος διορισμός εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Συζήτηση: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου

Eυρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Συζήτηση: Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 23 Νοεμβρίου

Πολιτική της ΕΕ για τον αθλητισμό: Αξιολόγηση και πιθανές μελλοντικές ενέργειες

Συζήτηση: Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 23 Νοεμβρίο

Προφορική ερώτηση στην Επιτροπή - Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά των σπάνιων νόσων

Συζήτηση: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου

Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου

  • Η κατάσταση στη Σομαλία
  • Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από από ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και εταιρείας ασφάλειας
  • Η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καμερούν

Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Απολύσεις στην παραγωγή μεταλλικών προϊόντων στην Ισπανία

Ψηφοφορία: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου

Δήλωση της Επιτροπής - Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης

Συζήτηση: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου

Δήλωση της Επιτροπής - Συμφόρηση των διεθνών λιμένων και αυξημένο κόστος μεταφοράς που πλήττει την ΕΕ

Συζήτηση: Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου

Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρουσία του προέδρου του Klaus-Heiner Lehne

Συζήτηση: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου

Δήλωση της Επιτροπής - Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 12ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ στη Γενεύη, 30 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2021

Συζήτηση: Τρίτη 23 Νοεμβρίου

Αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού ενόψει της έναρξης ισχύος του ΠΔΠ 2021-2027

Συζήτηση: Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 23 Νοεμβρίου

Η ασφάλεια των χώρων στάθμευσης φορτηγών στην ΕΕ

Ψηφοφορία: Πέμπτη 25 Νοεμβρίου