Ενημέρωση 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: ενίσχυση της φαρμακευτικής πολιτικής της ΕΕ 

Το ΕΚ θα υποβάλει προτάσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων, τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε θεραπείες και την αύξηση της διαφάνειας στις τιμές.

Το σχέδιο έκθεσης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) θα συζητηθεί στην ολομέλεια τη Δευτέρα το απόγευμα, με τους ευρωβουλευτές να ψηφίζουν επί των προτάσεων την Τετάρτη. Η έκθεση αποτελεί τη συμβολή του Κοινοβουλίου στο σχέδιο της Επιτροπής για την επικαιροποίηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ το 2022.

Οι βασικές συστάσεις του σχεδίου έκθεσης περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των ελλείψεων φαρμάκων, τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε ασφαλή, οικονομικά προσιτή και αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή, την αύξηση της διαφάνειας στις τιμές και τη δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της παραγωγής και του εφοδιασμού της ΕΕ.

Σχετικές πληροφορίες

Στις 25 Νοεμβρίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε μια φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη, μια σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Στόχος της είναι να δώσει στη φαρμακευτική πολιτική της ΕΕ ένα μακροπρόθεσμο όραμα: να διασφαλίσει ότι είναι ανθεκτική στις κρίσεις και βιώσιμη, και να ενισχύσει τη θέση της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη, διασφαλίζοντας παράλληλα την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά φάρμακα για τους ασθενείς.


Συζήτηση Δευτέρα 22 Νοεμβρίου

Ψηφοφορία: Τρίτη 23 Νοεμβρίου

Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα