Ενημέρωση 
 

Νέες διόδους για τη νόμιμη μετανάστευση για ανεύρεση εργασίας στην ΕΕ ζητά το ΕΚ 

Το ΕΚ θα ζητήσει από την Επιτροπή μέτρα για τη διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές προκλήσεις και οι ανάγκες της αγοράς εργασίας στην ΕΕ.

Ανάμεσα στις προτάσεις που πρόκειται να ψηφίσουν οι ευρωβουλευτές για την θέσπιση νέων επιλογών νόμιμης μετανάστευσης στην ΕΕ συγκαταλέγεται μια νέα δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ για την αντιστοίχιση υπηκόων τρίτων χωρών με εν δυνάμει εργοδότες στην ΕΕ, ένα φιλόδοξο καθεστώς υποδοχής εργαζομένων χαμηλής και μεσαίας ειδίκευσης, καθώς και ειδικά μέτρα για τους αυτοαπασχολούμενους και τους επιχειρηματίες.

Άλλες προτάσεις στο σχέδιο έκθεσης περιλαμβάνουν τη βελτίωση της κινητικότητας εντός της ΕΕ των επί μακρόν διαμενόντων που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ και τη μείωση της γραφειοκρατίας για την απόκτηση του δικαιώματος διαμονής και εργασίας σε ένα κράτος μέλος. Οι ευρωβουλευτές καλούνται επίσης να ζητήσουν από την Επιτροπή νέα μέτρα για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, τη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες και την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης.

Το σχέδιο νομοθετικής έκθεσης που εκπόνησε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα συζητηθεί την Τρίτη και θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη. Για να εγκριθεί, θα χρειαστεί την υποστήριξη της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου.

Συζήτηση: Τρίτη 23 Νοεμβρίου

Ψηφοφορία: Πέμπτη 25 Νοεμβρίου

Διαδικασία: έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας