Ενημέρωση 
 

Ένωση Υγείας: ισχυρότερος ρόλος της ρυθμιστικής αρχής της ΕΕ για τα φάρμακα 

Το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την Τετάρτη την προσωρινή συμφωνία για την αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Η συμφωνία με το Συμβούλιο, η οποία επιτεύχθηκε στα τέλη Οκτωβρίου 2021, έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη για τη διαχείριση μελλοντικών κρίσεων στον τομέα της υγείας μέσω της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των ελλείψεων φαρμάκων και ιατρικών συσκευών, της στενότερης συμμετοχής όλων των παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και της αύξησης της διαφάνειας όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές και τις άδειες κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων.

Μετά την τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια, το κείμενο θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2022.

Σχετικές πληροφορίες

Στο πλαίσιο της οικοδόμησης μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, η Επιτροπή πρότεινε στις 11 Νοεμβρίου 2020 ένα νέο πλαίσιο υγειονομικής ασφάλειας κατάλληλο για τις μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταπολέμηση της νόσου COVID-19, το οποίο περιλαμβάνει πρόταση για την αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Αποτελέσματα της ψηφοφορίας: Τετάρτη 19 ή Πέμπτη 20 Ιανουαρίου

Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία