Ενημέρωση 
 

Στήριξη των νέων της Ευρώπης για την ανάκαμψη από την πανδημία 

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την Επιτροπή και το Συμβούλιο τρόπους αντιμετώπισης των καταστροφικών επιπτώσεων της κρίσης COVID-19 στην απασχόληση και την εκπαίδευση των νέων Ευρωπαίων.

Σε συζήτηση την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να τονίσουν ότι απαιτούνται ισχυρά και άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση της απασχόλησης μετά την πανδημία, αλλά και για τη στήριξη της κοινωνικής και ψυχικής ανάκαμψης των νέων στην ΕΕ.

Τα μέλη του ΕΚ θα συζητήσουν ποιες στρατηγικές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους νέους, ιδίως τους πλέον ευάλωτους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης να εξασφαλίσουν ποιοτική και δίκαιη ανταμοιβή για την εμπειρία εργασίας, πρακτικής άσκησης και μαθητείας, διασφαλίζοντας παράλληλα την πρόσβασή τους σε κοινωνικά δικαιώματα μέσω προγραμμάτων όπως οι ενισχυμένες Εγγυήσεις για τη Νεολαία και η ALMA («Aim, Learn, Master, Achieve»). Οι νέοι πρέπει να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών στην Ευρώπη, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να τονίσουν, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο της «χαμένης γενιάς».

Συζήτηση: Πέμπτη 20 Ιανουαρίου

Ψηφοφορία: Φεβρουάριος 2022

Διαδικασία: Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο (άρθρο 136)