Ενημέρωση 
 

Ενίσχυση των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την επίτευξη των κλιματικών στόχων 

Το ΕΚ θα συζητήσει και θα ψηφίσει τις προτάσεις του για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Σε έκθεση της επιτροπής Βιομηχανίας, Ενέργειας και Έρευνας αναφέρεται ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030 και το 2050, οι υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να αναπτυχθούν πολύ ταχύτερα. Το κείμενο αναφέρει ότι κρίνεται απαραίτητη μια πιο βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου και των ακτών για την απελευθέρωση του δυναμικού τους, και ότι τα υπεράκτια αιολικά πάρκα μπορούν να ωφελήσουν τη θαλάσσια βιοποικιλότητα εάν σχεδιαστούν και κατασκευαστούν με βιώσιμο τρόπο. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνύπαρξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων με υφιστάμενες δραστηριότητες, όπως η αλιεία και οι θαλάσσιες μεταφορές.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι το κόστος της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας μειώθηκε δραματικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες (μείωση κατά 48% μεταξύ 2010 και 2020) και αποτελεί πλέον μία από τις πιο ανταγωνιστικές πηγές ενέργειας. Ωστόσο, χωρίς τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και των επιδοτήσεων τους, οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι θα είναι αδύνατον να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη σε λιγότερο από 1,5 βαθμούς Κελσίου έως το τέλος του αιώνα.

Η έκθεση αποτελεί την απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής.

Συζήτηση: Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022

Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου

Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα