Ενημέρωση 
 

Ενέργεια: οι θέσεις των ευρωβουλευτών για τα πλαφόν και τη μείωση της κατανάλωσης 

Το ΕΚ θα εγκρίνει ψήφισμα στο οποίο αξιολογούνται οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Για να μετριαστεί η αυξημένη πίεση που ασκούν οι τιμές της ενέργειας στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έκτακτα μέτρα για τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση του κόστους της για τους καταναλωτές, καθώς και μέτρα για την ανακατανομή των πλεονασματικών εσόδων του ενεργειακού τομέα στους τελικούς καταναλωτές.

Το Κοινοβούλιο συζήτησε το θέμα στην προηγούμενη σύνοδο της ολομέλειας.

Σχετικές πληροφορίες

Μεταξύ των άλλων επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία, οι διακοπές του εφοδιασμού με φυσικό αέριο από τη Ρωσία οδήγησαν σε εκτόξευση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και την αγορά σε αστάθεια. Έτσι, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη κλήθηκαν να εξετάσουν νέες πολιτικές, όπως ο καθορισμός ανώτατων ορίων τιμών ή η αποσύνδεση των τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Τους τελευταίους μήνες, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την πλήρωση αποθεμάτων φυσικού αερίου. Η Επιτροπή δρομολόγησε επίσης το σχέδιο «REPowerEU», καθώς και μέτρα μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου σε επίπεδο ΕΕ.

Συζήτηση: Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου

Ψηφοφορία: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου

Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα