Ενημέρωση 
 

Το ΕΚ συζητά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν 

Η ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς διαβατήριο θα πρέπει να επεκταθεί και να συμπεριλάβει τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία το συντομότερο δυνατόν, αναμένεται να διακηρύξει το ΕΚ.

Στη συζήτηση με την Επιτροπή και το Συμβούλιο το απόγευμα της Τετάρτης, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν την ταχεία ολοκλήρωση του χώρου Σένγκεν, επεκτείνοντάς τον σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν επίσης την τρέχουσα κατάσταση και τις πρόσφατες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των κανόνων και της διακυβέρνησής του.

Η ψηφοφορία προγραμματίζεται για τη δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου (17-20/10/2022).

Σχετικές πληροφορίες

Σήμερα όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Ρουμανία έχουν ενταχθεί στο χώρο Σένγκεν. Το ΕΚ έχει ζητήσει επανειλημμένα την πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν, με ψήφισμα του από το 2018, με ψήφισμα του 2020 σχετικά με την κατάσταση στο χώρο Σένγκεν στο πλαίσιο της πανδημίας, και με έκθεση του 2021 σχετικά με τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν.

Συζήτηση: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου

Ψηφοφορία: 17-20 Οκτωβρίου 2022

Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής