Ενημέρωση 
 

Επισιτιστική ασφάλεια: κάλεσμα για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα λιπάσματα 

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την Επιτροπή τον τρόπο αντιμετώπισης των αυξήσεων των τιμών και των ελλείψεων των λιπασμάτων στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο εφοδιασμός της ΕΕ με λιπάσματα έχει διαταραχθεί σημαντικά και οι τιμές τους έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ως εκ τούτου, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν από την ΕΕ να λάβει άμεσα μέτρα για να εξασφαλίσει την ποσότητα λιπασμάτων που απαιτούνται για τη γεωργική παραγωγή, να βοηθήσει τους γεωργούς που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος παραγωγής και, ως εκ τούτου, να διασφαλίσει τον εφοδιασμό τροφίμων στην ΕΕ.

Σχετικές πληροφορίες

Έως και το 60% των εισαγωγών λιπασμάτων της ΕΕ προέρχονται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Τον Μάρτιο, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τις εξαγωγές ανόργανων λιπασμάτων και επιβλήθηκαν δασμοί στις εισαγωγές ποτάσας (μίας από τις κύριες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα λιπάσματα) από τη Λευκορωσία. Ταυτόχρονα, οι τιμές των αζωτούχων λιπασμάτων αυξήθηκαν λόγω της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου, που απαιτείται για την παραγωγή τους.

Σε ψήφισμα σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια που εγκρίθηκε τον Μάρτιο, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την υπερβολική εξάρτηση από τις εισαγωγές λιπασμάτων από λίγους μόνο προμηθευτές και να άρει τους δασμούς αντιντάμπινγκ στα λιπάσματα που παράγονται σε τρίτες χώρες. Στο κείμενο αυτό, το Κοινοβούλιο εξέφρασε επίσης τη στήριξή του στη μετάβαση προς τα οργανικά λιπάσματα, ζητώντας την στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ στον εν λόγω τομέα.

Συζήτηση: Πέμπτη 6 Οκτωβρίου

Διαδικασία: δηλώσεις της Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα