Ενημέρωση 
 

Το Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να ανοίξει το δρόμο για τρεις νέες πηγές εσόδων της ΕΕ 

Το ΕΚ αναμένεται να δώσει «πράσινο φως» στην ΕΕ για να θεσπιστεί η επόμενη γενιά «ιδίων πόρων», δηλ. συγκεκριμένες πηγές εσόδων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Οι ευρωβουλευτές θα κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς την εφαρμογή μιας τροποποίησης της νομοθεσίας που διέπει τα έσοδα της ΕΕ, της λεγόμενης «απόφασης για τους ιδίους πόρους». Η τροποποίηση αυτή, μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο και επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη, θα εισαγάγει τρεις νέες πηγές εσόδων: έσοδα από την εμπορία εκπομπών, πόρους που προκύπτουν από τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα της ΕΕ, αλλά και έναν προσωρινό στατιστικό ίδιο πόρο που βασίζεται στα εταιρικά κέρδη.

Οι νέοι αυτοί ίδιοι πόροι συμφωνήθηκαν σε έναν νομικά δεσμευτικό χάρτη πορείας το 2020. Η θέσπισή τους επείγει για την αποπληρωμή των συσσωρευμένων χρεών από τον δανεισμό για τη χρηματοδότηση του ταμείου ανάκαμψης NextGenerationEU.

Περισσότερες πληροφορίες στο πρόσφατο δελτίο Τύπου, στα αγγλικά.

 

Διαδικασία: διαβούλευση

Συζήτηση: Τετάρτη 8 Νοεμβρίου

Ψηφοφορία: Πέμπτη 9 Νοεμβρίου