Ενημέρωση 
 

«Data Act»: νέοι κανόνες για δίκαιη πρόσβαση και χρήση βιομηχανικών δεδομένων 

Η ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη, η οποία έχει συμφωνηθεί επί της αρχής μεταξύ των διαπραγματευτών Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, αποσκοπεί στην τόνωση της καινοτομίας με την εξάλειψη των φραγμών.

Το κείμενο της συμφωνίας, επί του οποίου θα ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει κανόνες που διέπουν την ανταλλαγή δεδομένων που παράγονται μέσω της χρήσης ψηφιακά συνδεδεμένων προϊόντων ή συναφών υπηρεσιών (π.χ. διαδίκτυο των πραγμάτων, βιομηχανικά μηχανήματα) και θα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που παράγουν. Θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου απαιτούνται τεράστιες ποσότητες δεδομένων για την «εκπαίδευση» αλγορίθμων.

Έχει επίσης ως στόχο να καταστήσει φθηνότερες τις υπηρεσίες που παρέχονται μετά την πώληση, αλλά και τις επισκευές συνδεδεμένων συσκευών. Σε εξαιρετικές περιστάσεις ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως πλημμύρες και πυρκαγιές, οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν δεδομένα που κατέχει ο ιδιωτικός τομέας, σύμφωνα με το νέο νόμο.

Σχετικές πληροφορίες

Ο όγκος των δεδομένων που παράγονται από ανθρώπους και μηχανές αυξάνεται εκθετικά και καθίσταται κρίσιμος παράγοντας για την καινοτομία από τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές (π.χ. διαμόρφωση έξυπνων πόλεων). Η νομοθεσία θα επιτρέψει στους χρήστες την πρόσβαση στα δεδομένα που παράγουν, καθώς το 80% των βιομηχανικών δεδομένων που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται ποτέ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση

Ψηφοφορία: Πέμπτη 9 Νοεμβρίου