Ενημέρωση 
 

«Οδηγίες για το πρωινό»: αναθεώρηση κανόνων σήμανσης μελιού, χυμών και μαρμελάδας 

Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει επί της θέσης του για την ακριβέστερη σήμανση αγροδιατροφικών προϊόντων, με στόχο να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν ενημερωμένες και υγιεινές επιλογές.

Δεδομένου ότι οι καταναλωτές έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γεωγραφική προέλευση διαφόρων προϊόντων, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν η χώρα προέλευσης του μελιού και των φρούτων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χυμού και μαρμελάδας να αναγράφεται στην εμπρόσθια ετικέτα των συσκευασιών. Εάν το μέλι ή ο καρπός που χρησιμοποιείται σε αυτά τα προϊόντα προέρχεται από περισσότερες από μία χώρες, οι χώρες καταγωγής πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα κατά φθίνουσα σειρά βάσει της αναλογίας τους, αναφέρει η έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Για να περιοριστεί περαιτέρω η εξαπάτηση καταναλωτών με το μέλι, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σιροπιών ζάχαρης που είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν επίσης να δημιουργήσουν ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού για την παρακολούθηση της προέλευσης του μελιού. Από τους κανόνες θα εξαιρούνται οι μελισσοκόμοι στην ΕΕ που διαθέτουν λιγότερες από 150 κυψέλες.

Η αναθεώρηση των προτύπων εμπορίας της ΕΕ σε ορισμένες «οδηγίες για το πρωινό» προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Απριλίου 2023. Τα σημερινά πρότυπα είναι σε ισχύ για πάνω από 20 χρόνια.

 

Ψηφοφορία: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023

Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία