•  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   14.30           Address at the Brussels Forum of the German Marshall Fund “Winning the Strategic Future—In the Spirit of the Marshall Plan”

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1.  
    LIBE 
    Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 1A002 

    Debates

    • Exchange of views on the state of play of the implementation of the Temporary Protection Directive - Exchange of views with the Commissioner for Home Affairs, Ylva Johansson
    • Exchange of views on the migration situation in Greece - Exchange of views with Notis Mitarachi, Minister of Migration and Asylum of the Hellenic Republic
    • Information exchange between law enforcement authorities of Member States, repealing Council Framework Decision 2006/960/JHA - Consideration of draft report -  Rapporteur: Lena DÜPONT (EPP, DE)
    • Establishing a collaboration platform to support the functioning of Joint Investigation Teams and amending Regulation (EU) 2018/1726 - Consideration of draft report - Rapporteur: Malik AZMANI (Renew, NL)
    • Budget 2023 - Consideration of budget amendments - Rapporteur: Fabienne KELLER (Renew, FR)

    • Conclusion of the Agreement between the European Union, of the one part, and New Zealand, of the other part, on the exchange of personal data between the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and the authorities of New Zealand competent for fighting serious crime and terrorism - Presentation by the Commission

     Vote

    • Recommendations on the negotiations for a cooperation agreement between the European Union and the International Criminal Police Organization (ICPO-INTERPOL) (INI) - Jadwiga WIŚNIEWSKA (ECR, PL)

      

   2.  
    AFET 
    Committee on Foreign Affairs 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 3C050 

    Debates

    • Inter-parliamentary Committee Meeting - EU enlargement policy in the aftermath of Russia's invasion of Ukraine. Draft agenda (15.00 – 17.15) 
    • Recommendation to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the New EU Strategy for Enlargement (2022/2064(INI)) - consideration of draft report - Rapporteur: Tonino Picula (S&D) (17.15 – 17.45)
   3.  
    FISC 
    Subcommittee on Tax Matters 
    Brussels, Altiero Spinelli, 3E-2 

    Debate

    • Exchange of views with Commissioner Paolo Gentiloni, Member of the European Commission responsible for Economy, on “The evaluation of the political and legislative follow-up to the works of the FISC Subcommittee”

   4.  
    ENVI 
    Committee on the Environment, Public Health and Food Safety 
    Brussels, Jòzsef Antall, 2Q2 

    Debates

    • Report from the Commission to the European Parliament and the Council Application of EU health and environmental standards to imported agricultural and agri-food products - Presentation by the Commission - Exchange of views
    • Exchange of views with Mr Hans Bruyninckx, Executive Director of the European Environment Agency (EEA)
    • Exchange of views with Professor Ottmar Edenhofer, Chair of the European Scienitific Advisory Board on Climate Change
    • UN Climate Change Conference 2022 in Sharm-el-Sheikh, Egypt (COP27) - Exchange of views on the basis of motion for a resolution - Co-rapporteurs: Lídia PEREIRA (EPP, PT), Javi LOPEZ (S&D, ES), Nils TORVALDS (Renew,FI), Pär HOLMGREN (Greens/ALE, SE), Catherine GRISET (ID,FR), Alexandr VONDRA (ECR,CZ), Petros KOKKALIS (The Left, EL)
   5.  
    ITRE 
    Committee on Industry, Research and Energy 
    Brussels, Jòzsef Antall, 4Q2 

    Debates

    • Energy performance of buildings (recast) (2021/0426(COD)) - consideration of draft report - rapporteur: Ciarán CUFFE (Greens/EFA, IE)
    • Presentation by Ms Mechtild WÖRSDÖRFER, Deputy Director-General of DG ENER, on the EU solar energy strategy
   6.  
    TRAN 
    Committee on Transport and Tourism 
    Brussels, Jòzsef Antall, 6Q2 

    Debates

    • Exchange of views with Ukrainian Deputy Minister of Infrastructure
    • Presentation by Catharina SIKOW-MAGNY, Director DG ENER, on the RePowerEU plan and its implications for the transport sector

    Vote

    • Ensuring a level playing field for sustainable air transport (2021/0205(COD)) - adoption of draft report - Rapporteur: Søren GADE (Renew, DK)
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   Paris, France


   11.00           Keynote address at the Jacques Delors conference « La promesse d’Europe »

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   12.45           Attends the "Olive Tree of Democracy" event, with the President of the European Committee of the Regions, Apostolos Tzizikostas

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   10.00           European Parliament’s Conference of Presidents


   13.30           Meeting with the Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1.  
    DEVE 
    AGRI 
    Joint meeting Committee on Development and Committee on Agriculture and Rural Affairs 
    Brussels, Jòzsef Antall, 6Q2 

    Debates

    • Exchange of views with Executive Director David Beasley of the World Food Programme on "Food security: How to prevent a major global hunger crisis".
   2.  
    ECON 
    Committee on Economic and Monetary Affairs 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 1A002 

    Hearing

    • Public Hearing with Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB

    Vote

    • The impact of new technologies on taxation: crypto and blockchain (INI) - Adoption of draft report - Rapporteur: Lídia PEREIRA (EPP, PT)
   3.  
    JURI 
    Committee on Legal Affairs 
    Brussels, Altiero Spinelli, 5G-3 

    Debate

    • Amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability reporting - Reporting back to committee on the negotiations - Rapporteur: Pascal DURAND (Renew, FR)

    Votes

    • Amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability reporting - Vote on the provisional agreement resulting from interinstitutional negotiations (possibly) - Rapporteur: Pascal DURAND (Renew, FR)

    • Endorsement of EP representatives in the Management Board and Budget Committee of EUIPO

   4.  
    SEDE 
    Subcommittee on Security and Defence 
    Brussels, Altiero Spinelli, 1G-3 

    Debate

    • Debrief by Vice-Admiral Hervé BLÉJEAN, Director General of the EU Military Staff (EUMS) on his mission to Niger, Mali and Burkina Faso (11.00 – 12.30)
   5.  
    AGRI 
    Committee on Agriculture and Rural Development 
    Brussels, Jòzsef Antall, 6Q2 

    Debates

    • Jointly with the Committee on Development: Exchange of views with Executive Director David BEASLEY of the World Food Programme: "Food security: How to prevent a major global hunger crisis"
    • Debrief of the mission to the Polish border with Ukraine
    • Presentation by a Commission representative (DG AGRI) of the evaluation report on the information policy on the Common Agricultural Policy (CAP)
   6.  
    ENVI 
    Committee on the Environment, Public Health and Food Safety 
    Brussels, Jòzsef Antall, 4Q2 

    Debates

    • General budget of the European Union for the financial year 2023 - all sections - Consideration of draft opinion - Rapporteur: Pascal CANFIN (Renew, FR)
    • Exchange of views with Ms Stella Kyriakides, Commissioner for Health and Food Safety, on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the sustainable use of plant protection products and amending Regulation (EU) 2021/2115

    • Exchange of views with Mr Virginijus Sinkevičius, Commissioner for Environment, Oceans and Fisheries, on EU biodiversity actions and presentation of the Commission proposal for a nature restoration regulation and of the communication on the EU’s International Ocean Governance Agenda
   7.  
    ING2 
    Special Committee on foreign interference in all democratic processes in the European Union, including disinformation (INGE 2) 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 5B001 

    Debate

    In association with the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO), the Committee on Culture and Education (CULT) and the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE)

    • Exchange of views with Věra Jourová, Vice-President for the Values and Transparency, European Commission
   8.  
    IMCO 
    LIBE 
    Joint committee of Committee on the Internal Market and Consumer Protection and Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 
    Brussels, Jòzsef Antall, 2Q2 

    Debate

    • Harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union Legislative Acts (2021/0106(COD)) - consideration of amendments - rapporteurs: Brando BENIFEI (S&D, IT) Dragoş TUDORACHE (Renew, RO)
   9.  
    AFCO 
    Committee on Constitutional Affairs 
    Brussels, Altiero Spinelli, 1G-3 

    Debates

    • Amendment to Parliament’s Rules of Procedure concerning Rule 216 on committee meetings - Consideration of draft report - Rapporteur: Gabriele BISCHOFF (S&D, DE)
    • Authority for European Political Parties and European Political Foundations - Exchange of views with the Director of the Authority, Mr Pascal SCHONARD, on the Annual Activity Report 2021 of the Authority for European Political Parties and European Political Foundations

  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   10.30           Opening address at the European Parliament’s Innovation Day

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1.  
    Pre-session briefing 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, A050 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα