•  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1.  
    EMPL 
    Committee on Employment and Social Affairs 
    Brussels, Altiero Spinelli, 5G-2 

    Votes

    • Employment and social policies of the euro area 2021 - Adoption of draft report - Rapporteur: Lina GÁLVEZ MUÑOZ (S&D, ES)
    • Protecting workers from asbestos - Adoption of draft report - Rapporteur: Nikolaj VILLUMSEN (The Left, DA)
   2.  
    CULT 
    Committee on Culture and Education 
    Brussels, Jòzsef Antall, 2Q2 / 6Q1 

    Votes

    • The situation of artists and the cultural recovery in the EU (INI), Adoption of draft report - Rapporteur Monica SEMEDO (Renew, LU)
    • Europe’s Media in the Digital Decade: An Action Plan to Support Recovery and Transformation (INI), adoption of draft report - Rapporteur Dace MELBĀRDE (ECR, LV)
    • Draft general budget of the European Union for the financial year 2022 - General Introduction - Total expenditure - General statement of revenue - Statement of revenue and expenditure by section (BUD), adoption of draft opinion - Rapporteur for the opinion Romeo FRANZ (Greens/EFA, DE)
    • Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC (COD), adoption of draft opinion - Rapporteur for the opinion Sabine VERHEYEN (EPP, DE)
    • Contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) (COD), adoption of draft opinion - Rapporteur for the opinion Petra KAMMEREVERT (S&D, DE)

    Debates

    • European Day of Languages - Presentation of the preliminary findings of the study on “Multilingualism in the EU institutions
    • Presentation of the study “Implementation of citizenship education actions in the EU” by EPRS
    • Implementation of citizenship education actions (INI), exchange of views - Rapporteur Domènec RUIZ DEVESA (S&D, ES)

    Hearing

    • Public hearing on “Basic structures and main principles of a European Digital Public Sphere” (13.45-15.45) draft programme will be available here.
   3.  
    DROI 
    Subcommittee on Human Rights 
    Brussels, Jòzsef Antall, 4Q2 

    Jointly with the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Development

    • Sakharov Prize 2021: Presentation of candidates (13.45 – 15.15)

    Debate

    • Human rights and democracy in the world and the European Union's policy on the matter – annual report 2021, consideration of draft report - Rapporteur María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS (Renew, ES) (15.15 – 15.45)

   4.  
    DEVE 
    Committee on Development 
    Brussels, Jòzsef Antall, 6Q1/4Q2 

    Debates

    • Sakharov Prize 2021: Presentation of candidates (Jointly with the Committee on Foreign Affairs and the Subcommittee on Human Rights, 13.45, József Antall 4Q2)
    • New orientations for the EU’s humanitarian action - Consideration of draft report - Rapporteur: Norbert NEUSER (S&D, DE) (18.15, József Antall 4Q2)

    Votes

    • Conclusion of the Protocol implementing (for 2021-2026) the Fisheries Partnership Agreement between the Gabonese Republic and the European Community - Adoption of draft opinion - Rapporteur: Miguel URBÁN CRESPO (GUE/NGL, ES)
    • Draft general budget of the European Union for the financial year 2022 - General Introduction - Total expenditure - General statement of revenue - Statement of revenue and expenditure by section - Adoption of draft opinion - Rapporteur: Charles GOERENS (Renew, LU)
    • Legal migration policy and law - Adoption of amendments - Rapporteur: Beata KEMPA (ECR, PL)
   5.  
    ENVI 
    Committee on the Environment, Public Health and Food Safety 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 1A002 / 3C050 

    Vote

    • An EU strategy to reduce methane emissions (INI), adoption of amendments - Rapporteur Maria SPYRAKI (EPP, EL) The final vote on the draft report will take place on Tuesday, 28 September at 10:00.

    Debates

    • Amending Regulation (EU) 2018/842 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement (COD), presentation by the Commission and exchange of views -  Rapporteur Jessica POLFJÄRD (EPP, SE)
    • Amending Regulation (EU) 2019/631 as regards strengthening the CO2 emission performance standards for new passenger cars and new light commercial vehicles in line with the Union’s increased climate ambition (COD), presentation by the Commission and exchange of views - Rapporteur Jan HUITEMA (Renew, NL)
    • Exchange of views with the Commission on HERA, the European Health Emergency preparedness and Response Authority

    Vote (16:15 to 17:15)

    • Joint committee procedure (Rule 58) with Economic and Monetary Affairs Committee Draft agenda

    At the invitation of the Committee on Industry, Research and Energy (16.45 – 18.45)

    • Presentation by Mr Fatih BIROL, Executive Director of the International Energy Agency (IEA), of the report: Net Zero by 2050 - A Roadmap for the Global Energy Sector

   6.  
    ECON 
    Committee on Economic and Monetary Affairs 
    Brussels, Jòzsef Antall, 4Q1 

    Vote

    • Economic policies of the euro area 2021 (INI), adoption of draft report - Rapporteur Sirpa PIETIKÄINEN (EPP, FI ) (The final votes are provisionally scheduled from 17:30 to 18:30)

    Debate

    • Monetary Dialogue with Christine LAGARDE, President of the European Central Bank
   7.  
    CONT 
    Committee on Budgetary Control 
    Brussels, Altiero Spinelli, 3E2 

    Votes

    • 2019 discharge: General budget of the EU - Council and European Council (DEC), adoption of draft report -  Rapporteur Pascal DURAND (Renew, FR)
    • 2019 discharge: European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) (DEC), adoption of draft report - Rapporteur Ryszard CZARNECKI (ECR, PL)
    • The effectiveness of Member States' use of EU Solidarity Fund money in cases of natural disasters (INI), adoption of draft report - Rapporteur Corina CREȚU (S&D, RO)


    Debates

    • 2020 discharge: General budget of the EU - European Commission (DEC) Rapporteur Olivier CHASTEL (Renew, BE) - exchange of views with Commission Directorates-General on the reservations issued in their annual activity reports: - Marc LEMAÎTRE, Director-General for Regional and Urban Policy (DG REGIO), Monique PARIAT, Director-General for Migration and Home Affairs (DG HOME) and Jean-Eric PAQUET, Director-General for Research and Innovation (DG RTD) (13.45 – 15.00)
    • Digitalisation of the European reporting, monitoring and audit (INL), consideration of draft report - Rapporteur Maria GRAPINI (S&D, RO) (15.00 – 15.45)

    Final vote

    • 2020 discharge: General budget of the EU - European Commission (DEC), Rapporteur Olivier CHASTEL (Renew) - Exchange of views with Commission Directorates-General on the reservations issued in their annual activity reports - - Joost KORTE, Director-General for Employment, Social Affairs and Inclusion (DG EMPL) ( 16.45-17.15)

    Debate

    • 2019 discharge: General budget of the EU - European Parliament - Exchange of views with the Secretary General of the European Parliament Klaus WELLE on the follow-up of the 2019 discharge (17.15 – 18.45)
   8.  
    ITRE 
    Committee on Industry, Research and Energy 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 3C050 

    Votes

    • Roaming on public mobile communications networks within the Union (recast) (COD), adoption of amendments and compromise amendments - Rapporteur Angelika WINZIG (EPP, AT)
    • Guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Regulation (COD), adoption of draft report and vote on the decision to enter into interinstitutional negotiations - Rapporteur Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR, PL)

    • A European strategy for critical raw materials (INI), adoption of draft report - Rapporteur Hildegard BENTELE (EPP, DE)


    Debates

    • Presentation by Mariya GABRIEL, Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, on the Communication on the Global Approach to Research and Innovation and other research related topics
    • Presentation by the Commission of the proposal on establishing the 2030 Digital Decade policy programme

    16.45 – 18.45

    • Presentation by Fatih BIROL, Executive Director of the International Energy Agency (IEA), of the report: Net Zero by 2050 - A Roadmap for the Global Energy Sector
   9.  
    IMCO 
    Committee on the Internal Market and Consumer Protection 
    Brussels, Altiero Spinelli, 1G-3 

    Debates

    • Public hearing - Consumer protection and automated decision-making tools in a modern economy

    Votes

    • Establishing the European Union Single Window Environment for Customs and amending Regulation (EU) No 952/2013 - Adoption of draft report - Rapporteur: Ivan ŠTEFANEC (EPP, SK)
    • Contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) - Consideration of amendments - Rapporteur: Andreas SCHWAB (EPP, DE)
    • Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC - Consideration of amendments - Rapporteur: Christel SCHALDEMOSE (S&D, DA)
   10.  
    ECON 
    ENVI 
    Joint meeting: Committee on Economic and Monetary Affairs / Committee on the Environment, Public Health and Food Safety 
    Brussels, Jòzsef Antall, 4Q1 

    Vote

    • Technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives (so called: Taxonomy) (DEA) - adoption of motions for resolutions, tabled by:
    1. Nicola BEER (Renew, DE), Jessica POLFJÄRD (EPP, SE), Andreas GLÜCK (Renew, DE) and Emma WIESNER (Renew, SE) 
    2. Silvia MODIG (The Left, FI) 
    3. Joëlle MÉLIN (ID, FR)


  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1.  
    ENVI 
    Committee on the Environment, Public Health and Food Safety 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 1A002 

    Votes

    • An EU strategy to reduce methane emissions (INI), adoption of draft report - Rapporteur Maria SPYRAKI (EPP, EL)
    • Objection pursuant to Rule 112(2) and (3) to Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances, including chlorotoluron and difenoconazole (RSP), adoption of motion for a resolution - Co-rapporteurs Anja HAZEKAMP (The Left, NL), Maria ARENA (S&D, BE) and Tilly METZ (Verts/ALE, LU)

   2.  
    BUDG 
    CONT 
    Joint meeting: Committee on Budgets and Committee on Budgetary Control 
    Brussels, Altiero Spinelli, 3E2 

    Debate

    • The revision of the Financial Regulation in view of the entry into force of the 2021-2027 multiannual financial framework (INI), consideration of draft report - Rapporteurs Nils UŠAKOVS (S&D, LV) and Monika HOHLMEIER (EPP, DE)
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1.  
    FEMM 
    Joint meeting - Committee on Employment and Social Affairs & Committee on Women's Rights and Gender Equality 
    Brussels, Jòzsef Antall, 6Q2 

    Debates

    • Strengthening the application of the principle of equal pay for equal work or work of equal value between men and women through pay transparency and enforcement mechanisms (COD), consideration of draft report - Rapporteurs Samira RAFAELA (Renew, NL) and Kira Marie PETER-HANSEN (Greens/EFA, DK)
   2.  
    AIDA 
    Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 1A002 

    Public hearing on “AI and the data strategy”

    • The first part of the meeting is dedicated to exchange of views with the European Commission. In the second part, several experts are invited to contribute to the debate with the perspectives of the industry, civil society, academia, and Member States. The hearing takes place about two months before the release of the "Data act", tentatively announced by the Commission for 1 December 2021. Draft programme and further information
   3.  
    JURI 
    Committee on Legal Affairs 
    Brussels, Altiero Spinelli, 5G-2 

    Votes

    • An intellectual property action plan to support the EU’s recovery and resilience (2021/2007(INI)) - adoption of amendments / adoption of draft report. Rapporteur: Marion WALSMANN (EPP, DE)
    • Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC (2020/0361(COD)) - adoption of amendments / adoption of draft opinion. Rapporteur for the opinion: Geoffroy DIDIER (EPP, FR)
    • Contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) (2020/0374(COD)) - adoption of amendments / adoption of draft opinion. Rapporteur for the opinion: Tiemo Wölken (S&D, DE) 

    Debate

    • A statute for European cross-border associations and non-profit organisations (2020/2026(INL)) - consideration of draft report. Rapporteur: Sergey LAGODINSKY (Greens/ALE, DE) 
   4.  
    EMPL 
    Committee on Employment and Social Affairs 
    Brussels, Jòzsef Antall, 4Q2 

    Debates

    • Youth in Europe: Effects of Covid-19 on their economic and social situation - Presentation
     of a study
   5.  
    PETI 
    Committee on Petitions 
    Brussels, Altiero Spinelli, 5G3 

    Debate

    • Draft Report on the annual report on the activities of the European Ombudsman in 2020 (INI), consideration of draft report - Rapporteur: Eleonora EVI (Greens/EFA, IT)

    In the presence of the European Commission

    Petitions for discussion - Animal Welfare

    • Petition 0336/2012 by Danish national concerning the routine tail-docking of piglets in Denmark
    • Petition No 0721/2014 by Dutch national, on behalf of Human Society International, and two signatories, on the Routine docking of pigs’ tails.
    • Petition No 1141/2014 by Swedish national on the cutting of pigs’ tails
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1.  
    Pre-session briefing 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 0A050 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1.  
    CONT 
    Committee on Budgetary Control 
    Brussels, Jòzsef Antall, 6Q2 

    Debates

    • 2020 discharge: General budget of the EU - European Commission (DEC) Rapporteur Olivier CHASTEL (Renew, BE) - Exchange of views with Commission Directorates-General on the reservations issued in their annual activity reports: - Sandra GALLINA, Director-General for Health and Food Safety (DG SANTE), Wolfgang BURTSCHER, Director-General for Agriculture and Rural Development (DG AGRI) and Gert Jan KOOPMAN, Director-General for Budget (DG BUDG) (9.00 – 10.30)
    • EPPO getting operational - current state of play - exchange of views with Laura KÖVESI, European Chief Prosecutor (10.30 – 12.00)
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα