•  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Η ατζέντα της Προέδρου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1.  
    LIBE 
    Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 
    Brussels, Jòzsef Antall, 2Q2 

    Debates

    • Swedish Presidency of the Council of the European Union, 2023 (15.00 – 16.45) - exchange of views with:
     - Jessika Roswall, Minister for EU Affairs
     - Gunnar Strömmer, Minister for Justice
     - Maria Malmer Stenergard, Minister for Migration
    • Public access to documents - annual report for the years 2019-2021 (2022/2015(INI)) - rapporteur: Evin INCIR (S&D, SE) - consideration of draft report (16.45 – 17.15)
    • Study: Assessment of the implementation of the Law Enforcement Directive - presentation of the study of the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs (17.15 – 17.35)
    • Activities of the Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group - reporting back to committee (17.35 – 18.15)
    • Mission Report following the LIBE-DRFMG delegation to Slovakia, 15-17 December - presentation of report on the outcome of the mission (18.15 – 18.30)
   2.  
    COVI 
    Special Committee on the COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations for the future 
    Brussels, Altiero Spinelli, 1G-3 

    Hearing

    • Public Hearing on the impact of disinformation, misinformation and propaganda on democracy during the pandemic

    with the participation of Mr Raphaël GLUCKSMANN, Chair of the Special Committee on foreign interference in all democratic processes in the European Union, including disinformation (INGE 2)

    Session 1: Presentations by the speakers

    Exchanges of views with:

    - Professor Dimitra Dimitrakopoulou, Research Scientist, Center for Constructive Communication, Massachusetts Institute of Technology (MIT)

    - Edward Lucas, Senior Fellow at the Center for European Policy Analysis (CEPA)

    Session 2: Presentation of a study

    Presentation of the study ‘The effect of communication and disinformation during the COVID-19 pandemic’ by the authors:

    - Dr. Audra Diers-Lawson, Associate Professor at the School of Communication, Leadership, and Marketing, Kristiania University College, Oslo

    - Cécile Jacob, Senior Consultant, Valdani Vicari & Associati, (VVA Brussel).


   3.  
    BUDG 
    CONT 
    Joint meeting of Committee on Budgetary Control and Committee on Budgets 
    Brussels, Altiero Spinelli, 3G-3 

    Debate

    • Workshop on "The role of the EU budget in international climate finance"

   4.  
    AGRI 
    Committee on Agriculture and Rural Development 
    Brussels, Jòzsef Antall, 4Q2 

    Debate

    • Ensuring food security and long term resilience of the EU agriculture (INI) - Consideration of amendments - Rapporteur: Marlene MORTLER (EPP, DE)
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Η ατζέντα της Προέδρου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1.  
    The supremacy of the national constitutions over EU laws 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 0A50 

    Cristian TERHES (ECR, RO)

   2.  
    Imperial Russia: Conquest, Genocide and Colonisation. Prospects for Deimperialisation and Decolonisation 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 0A50 

    Anna FOTYGA (ECR, PL)

  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1.  
    LIBE 
    Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 
    Brussels, Jòzsef Antall, 2Q2 

    Debates

    • Agreement between the European Union and the Republic of North Macedonia on operational activities carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of North Macedonia (2022/0301(NLE)) - consideration of draft report - rapporteur: Lena DÜPONT (EPP, DE) (10.20 – 10.50)
    • Annual report on the application of the Charter of Fundamental Rights in the EU - presentation by the Commission (11.20 – 12.00)
    • Draft adequacy decision on the EU-US Data Privacy Framework - exchange of views with Didier REYNDERS, Commissioner for Justice (14.00 – 15.00)
    • Definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures (2022/0398(COD)) - presentation by Didier REYNDERS, Commissioner for Justice (15.00 – 15.45)
    • Mission Report following LIBE ad hoc delegation to United Kingdom, 2 - 4 November - presentation of report on the outcome of the mission (15.45 – 16.00)

    Public hearing

    • In association with Committee on the Internal Market and Consumer Protection and Committee on Culture and Education: European Media Freedom Act. Agenda (16.00 – 18.00)

    Vote (12.00 – 12.30)

    • Amending Regulations (EC) No 767/2008, (EC) No 810/2009 and (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1683/95, (EC) No 333/2002, (EC) No 693/2003 and (EC) No 694/2003 and Convention implementing the Schengen Agreement, as regards the digitalisation of the visa procedure (2022/0132(COD)) - adoption of draft report / vote on the decision to enter into interinstitutional negotiations - rapporteur: Matjaž NEMEC (S&D, SL)
   2.  
    BUDG 
    Committee on Budgets 
    Brussels, Altiero Spinelli, 3G-3 

    Debates

    • Diversified borrowing strategy, NGEU and MFA+ borrowing decisions and debt management - exchange of views with Iliyana TSANOVA, European Commission, Deputy Director-General
    • Own resources: a new start for EU finances, a new start for Europe (2022/2172(INI)) - consideration of draft report - co-rapporteurs: José Manuel FERNANDES (EPP, PT), Valérie HAYER (Renew, FR)  (16.00 – 16.45)
   3.  
    TRAN 
    Committee on Transport and Tourism 
    Brussels, Jòzsef Antall, 4Q1 

    Votes

    • Amending Directive 2003/25/EC as regards the inclusion of improved stability requirements and its alignment with stability requirements defined by the International Maritime Organisation - Vote on the provisional agreement resulting from interinstitutional negotiations - Rapporteur: Roberts ZĪLE (ECR, LV)
    • Developing an EU Cycling Strategy - Adoption of motion for a resolution - Rapporteur: Karima DELLI (Verts/ALE, FR)

    Debates

    • Report back on ongoing interinstitutional negotiations:

    - The use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport and amending Directive 2009/16/EC - Reporting back to committee on the negotiations (Rule 74(3)) - Rapporteur: Jörgen WARBORN (EPP, SE)

    - Deployment of alternative fuels infrastructure, and repealing Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council - Reporting back to committee on the negotiations (Rule 74(3)) - Rapporteur: Ismail  ERTUG (S&D, DE)

    - Ensuring a level playing field for sustainable air transport - Reporting back to committee on the negotiations (Rule 74(3)) - Rapporteur: José Ramón BAUZA DIAZ (Renew, ES)

    - Amending Directive 2010/40/EU on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport - Reporting back to committee on the negotiations (Rule 74(3)) - Rapporteur: Rovana PLUMB (S&D, RO)

    • Visit of Swedish Presidency:

    - Mr. Andreas Carlson, Minister for Infrastructure and Housing, in charge of Transport

    • Update on the state of play of the ratification process of the EU-Qatar Air Agreement, Exchange of views with the Commission

   4.  
    AGRI 
    Committee on Agriculture and Rural Development 
    Brussels, Jòzsef Antall, 4Q2 

    Debates

    • Exchange of views with Peter Kullgren, Minister for Rural Affairs in Sweden, on the priorities of the Swedish Presidency of the Council of the European Union in the field of agriculture

    • Exchange of views with Janusz Wojciechowski, Commissioner for Agriculture, on the national strategic plans for the Common Agricultural Policy

    • European Union geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products, amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/787 and repealing Regulation (EU) No 1151/2012 - Consideration of amendments - Rapporteur: Paolo DE CASTRO (S&D, IT)
    • Presentation of the results on the animal welfare fitness check of the EU legislation on animal welfare of farmed animals, by the European Food Safety Authority (EFSA)

    • Exchange of views with the Commission on barriers to EU-UK agri-food trade

    Vote (15.00 – 18.30)

    • The Commission communication on ensuring availability and affordability of fertilisers - Adoption of motion for a resolution - Rapporteur: Norbert LINS (EPP, DE)

   5.  
    COVI 
    Special Committee on the COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations for the future 
    Brussels, Altiero Spinelli, 1G-3 

    Hearing (9.00 – 12.30)

    • Public Hearing on the Impact of the Pandemic on EU Democracies

    With the participation of the Committee on Constitutional Affairs (AFCO) (tbc)

    Session 1: Presentation of a study

    Presentation of EPRS Study: Parliamentary oversight of governments' response to the COVID-19 pandemic: literature review by Dr Mihail Chiru, University of Oxford, author of the study

    Session 2: Presentations by the speakers

    Exchanges of views with:

    - Professor Spyridon Vlachopoulos, University of Athens

    - Sophia Russack, Researcher, Centre for European Studies

    - Julie Majerczak, Head of Brussels Office, Reporters Without Borders


    Debate

    • COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations for the future (INI) - Exchange of views - Rapporteur: Dolors MONTSERRAT (EPP, ES)

    Hearing (14.30 – 18.30)

    • Public Hearing on the impact of the pandemic on fundamental rights

    With the participation of the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) (tbc)

    Session 1: Presentation by the speaker

    Exchange of views with Michael O’Flaherty, Director, European Fundamental Rights Agency

    Session 2: Presentations by the speakers

    Exchanges of views with:

    - Professor Dr Sigrid Sterckx, Founding Member, Bioethics Institute Ghent

    - Professor Dr Morten Kjaerum, Director, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law

    Session 3: Presentations by the speakers

    Exchanges of views with:

    - Ana Peláez Narváez, Executive Vicepresident, Spanish Committee of Representatives of People with Disabilities

    - Karolina Iwanska, Digital Civic Space Advisor, European Center for Not-For-Profit Law

    - Maciej Kucharczyk, Secretary-General, AGE Platform Europe

   6.  
    BUDG 
    CONT 
    Joint meeting of Committee on Budgetary Control and Committee on Budgets 
    Brussels, Altiero Spinelli, 3G-3 

    Debate

    • ECA Special Report 28/2022 – Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE) – SURE financing contributed to preserving jobs during the COVID-19 crisis, but its full impact is not known - Presentation of the special report by reporting ECA Member Iliana Ivanova

   7.  
    ECON 
    Committee on Economic and Monetary Affairs 
    Brussels, Jòzsef Antall, 6Q2 

    Votes

    • European Central Bank - annual report 2022 (INI) - Adoption of draft report - Rapporteur: Rasmus ANDRESEN (Greens/ALE, DE)
    • Establishing a European single access point providing centralised access to publicly available information of relevance to financial services, capital markets and sustainability Adoption of draft report - Vote on the decision to enter into interinstitutional negotiations - Rapporteur: Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)
    • Amending certain Directives as regards the establishment and functioning of the European single access point - Adoption of draft report - Vote on the decision to enter into interinstitutional negotiations - Rapporteur: Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)

    • Amending certain Regulations as regards the establishment and functioning of the European single access point - Adoption of draft report - Vote on the decision to enter into interinstitutional negotiations - Rapporteur: Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)

    Debate

    • Structured Dialogue with Margrethe Vestager, Executive Vice-President and Commissioner for Competition

  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 
   Βρυξέλλες 

   1.  
    Debates 
    Resumption of session and order of business 
    Preparation of the Special European Council meeting of February, in particular the need to develop sustainable solutions in the area of asylum and migration 
    Transparency and targeting of political advertising 
    Έκθεση: Sandro Gozi  
    IMCO 
    Need for urgent update of the EU list of high-risk third countries for anti-money laundering and terrorist financing purposes 
    One-minute speeches (Rule 172) 
  • Η ατζέντα της Προέδρου 

   Plenary session - Brussels

   15.00           Resumption of the part-session

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 
   Βρυξέλλες 

   1.  
    Debates 
    Preparation of the EU-Ukraine Summit 
   2.  
    VOTES followed by explanations of votes 
    Revision of the European Works Councils Directive 
    Έκθεση: Dennis Radtke ( A9-0295/2022 )  
    EMPL 
    Improving working conditions in platform work 
    Έκθεση: Elisabetta Gualmini ( A9-0301/2022 )  
    EMPL 
    European system of national and regional accounts in the European Union (ESA 2010) 
    Έκθεση: Irene Tinagli ( A9-0202/2022 )  
    ECON 
    Conservation of the Southern Bluefin Tuna: conservation and management measures 
    Έκθεση: Grace O'Sullivan ( A9-0134/2022 )  
    PECH 
    An EU strategy to boost industrial competitiveness, trade and quality jobs 
    Texts on which debate is closed 
  • Η ατζέντα της Προέδρου 

   Visit to Dublin, Ireland


   11.40           Meeting with an Taoiseach Leo Varadkar


   12.25           Joint Press Point with Taoiseach Varadkar


   12.50           Working Lunch with an Ceann Comhairle Seán Ó Fearghaíl


   14.00           Address to the Joint Sitting of the Oireachtas


   16.00           Meeting with an Tánaiste Micheál Martin


   17.30           Keynote Address and Reception of the Gold Medal of Honorary Patronage from the Philosophical Society of Dublin University, Trinity College

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Η ατζέντα της Προέδρου 

   Visit to Dublin, Ireland


   08.45           Visit to the Memorial of investigative journalist Veronica Guerin, Dublin Castle Gardens


   09.30           Town Hall Discussion with Irish Youth


   11.30           Meeting with the President Michael D. Higgins

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα