•  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   12.30           Meeting with the President Claire Bazy Malaurie, Vice-President Michael Frendo and Secretary Simona Granata-Menghini of the Venice Commission


   15.30           Meeting with the President of the National Council of Austria Wolfgang Sobotka

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1.  
    PEGA 
    Committee of Inquiry to investigate the use of Pegasus and equivalent surveillance spyware 
    Brussels, Altiero Spinelli, 1G-3 

    Debate

    • Presentation of study "The existing legal framework in EU Member States for the acquisition and use of Pegasus and equivalent surveillance spyware and on democratic and judicial oversight, and remedies and redress in case of use contrary to the legal frameworks: compatibility with ECHR and EU law and jurisprudence and best practices" by Quentin Liger and Mirja Gutheil of Asterisk Research and Analysis GmbH
   2.  
    LIBE 
    Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 3C050 

    Debates

    • Exchange of views on the Interpol's role in the EU’s Security Architecture: Information Sharing, Red Notices, and Safeguards - exchange of views with Interpol Secretary General, Jürgen STOCK (15.00 – 15.55)
    • State of play of negotiations on Readmission Agreements and arrangements - presentation by Michael SHOTTER, Director for Migration and Asylum, European Commission (15.55 – 16.45)
    • Negotiations for an agreement between the EU and Israel on the exchange of personal data between Europol and the Israeli competent authorities for fighting serious crime and terrorism - presentation by the Commission (16.45 – 17.00)
    • Mission report following the LIBE delegation to USA, 23 – 26 May 2022 - presentation of report on the outcome of the mission (17.15 – 17.30)
   3.  
    DROI 
    Subcommittee on Human Rights 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 4B001 

    Debates

    • Exchange of views with Christophe DELOIRE, Secretary General of Reporters Without Borders
    • Exchange of views on the recent demonstrations in China (15.45 – 16.30)
    • Exchange of views on the situation of democracy in Nigeria in the presence of Samson ITODO, Member of the Board of Advisers, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) (16.30 – 17.15)

    Public hearing

    • In association with the Committee on Development and the Delegation for relations with the Pan-African Parliament: the African Union and its human rights and democracy mechanisms. Programme (17.15 – 18.30)
   4.  
    CONT 
    Committee on Budgetary Control 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 5B001 

    Debate

    • 2021 discharge: General budget of the EU - Commission (2022/2081(DEC)) - co-rapporteurs: Jeroen LENAERS (EPP, NL) Monika HOHLMEIER (EPP, DE) - exchange of views with Johannes HAHN, Commissioner responsible for Budget and Administration in the presence of ECA President Tony MURPHY (AR) and ECA reporting Members Jan GREGOR (Financial and Budgetary Management), Marek OPIOŁA (Revenue) and François-Roger CAZALA (Performance)

    Public Hearing

    • Instruments and tools at EU level and developed at Member States’ level to prevent and tackle fraud and financial and economic crimes, with a view to identifying good practices in the protection of EU financial interests (16.30 – 18.00). Programme

    Votes

    • Protection of the European Union’s financial interests - combating fraud - annual report 2021 (2022/2152(INI)) - adoption of draft report - rapporteur: Sabrina PIGNEDOLI (NI, IT)
    • Control of the financial activities of the European Investment Bank - annual report 2021 (2022/2153(INI)) - adoption of draft report - rapporteur: Angelika WINZIG (EPP, AT)
   5.  
    AFCO 
    Committee on Constitutional Affairs 
    Brussels, Altiero Spinelli, 3G-3 

    Public hearing (15.10 – 16.40)

    • "European sovereignty and the principles of subsidiarity and proportionality" - exchange of views with Members. Presentation by the invited experts - Genowefa GRABOWSKA, Professor at the Instytut De Republica, Warsaw, Poland; Professor of Law in the field of International and European Law - Merijn CHAMON, Assistant Professor European Law at the Maastricht University ORCID, Maastricht, the Nederlands - Cristina ARES CASTRO-CONDE, Senior lecturer at the Universidade de Santiago de Compostela, Spain. Programme

    Debates

    • Laying down rules for the exercise of the Union's rights in the implementation and enforcement of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community and of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part (2022/0068(COD)) - reporting back to committee on the negotiations (Rule 74(3)) after the 1st (16 November 2022) and the 2nd (30 November 2022) Trilogues Report: A9-0248/2022 - rapporteurs: Seán KELLY (EPP, IE), Andreas SCHIEDER (S&D, AT), Danuta Maria HÜBNER (EPP, PL). Announced in plenary on 17 October 2022 that the relevant committees had decided to enter into interinstitutional negotiations in view of a first reading agreement in accordance with Rule 71 of Parliament's Rules of Procedure
    • Consultation on European Ombudsman Implementing Provisions (2022/0903(NLE)) - consideration of amendments - rapporteur: Paulo RANGEL (EPP, PT)
   6.  
    CULT 
    Committee on Culture and Education 
    Brussels, Jòzsef Antall, 4Q1 

    Public Hearing

    • Public hearing on best practices in the teaching of arts in schools (programme)
   7.  
    ITRE 
    Committee on Industry, Research and Energy 
    Brussels, Jòzsef Antall, 4Q2 

    Debates

    • Exchange of views with Annemarie SIPKES, BEREC Chair 2022, Konstantinos MASSELOS, BEREC Chair 2023 and László IGNÉCZI, Director of the Agency for Support for BEREC (The Body of European Regulators for Electronic Communications)
    • Laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011 (2022/0094(COD)) - consideration of draft opinion - rapporteur for the opinion: Pascal ARIMONT (EPP, BE)
    • Exchange of views with Cristina LOBILLO BORRERO, Director of the Energy Platform Task Force, on the state of play of the Energy Charter Treaty and the way forward
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1.  
    Migrant worker's rights in Huelva and Almeria 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 0A50 

    Manu PINEDA (The Left/ES)

  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1.  
    European Year of Youth closing event 

    To mark the end of the European Year of Youth 2022, a closing event will take place in Parliament. Around 700 participants, including MEPs, Commissioners, civil society and a large number of young people, will take part in thematic sessions on education and mental health, meet EU decision makers, and discuss the Year’s achievements.

    Programme

    Επαφές: 

  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   11.30           Keynote address for business leaders on “Europe, economy, geopolitcs”, in Helsinki, Finland


   20.00           Participation at the Politico 28 Gala Dinner, in Brussels, Belgium

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1.  
    The care homes platform  
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 0A50 

    Miguel URBÁN CRESPO (The Left, ES)

  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   10.00           European Parliament’s Conference of Presidents

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1.  
    The Black Book of Pushbacks - second edition 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 0A50 

    Cornelia ERNST (The Left, DE)

  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1.  
    COVI 
    Special Committee on the COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations for the future 
    Brussels, Altiero Spinelli, 1G-3 

    Public Hearing

    • Socio-economic impact and the effects of the COVID-19 on children.

    Statements by Ewa KOPACZ, Vice-President of the European Parliament, and Coordinator on Children’s Rights
    Drs K.E. (Károly) ILLY, Head of the Dutch Organisation of Paediatricians
    Professor Dr. Kristof DE WITTE, Catholic University of Leuven
    Dr Ally DUNHILL, Head of Advocacy, Eurochild
    Theoni KOUFONIKOLAKOU, Chairperson, European Network of Ombudsmen for Children (ENOC), Deputy Ombudswoman for Children’s Rights in Greece

   2.  
    TRAN 
    Committee on Transport and Tourism 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 3C050 

    Debates

    • Council Conclusions on an EU Agenda for Tourism 2030: Exchange of views with the EU Presidency and the European Commission
    • Regulation on data collection and sharing relating to short-term accommodation rental services: presentation by the European Commission
    • Guidelines for the development of the trans-European transport network, amending Regulation (EU) 2021/1153 and Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulation (EU) 1315/2013 (2021/0420(COD)) - consideration of amendments - co-rapporteurs: Barbara THALER (EPP, AT), Dominique RIQUET (Renew, FR)
   3.  
    FEMM 
    Committee on Women’s Rights and Gender Equality 
    Brussels, Jòzsef Antall, 4Q1 

    Interparliamentary committee meeting

    • Gender mainstreaming. Programme (9.00 – 12.00)

    Workshop

    • Menstrual poverty - organised by Policy Department C. Programme

    Debate

    • EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles (2022/2171(INI)) - consideration of draft opinion - rapporteur for the opinion: Alice KUHNKE (Greens/EFA, SE)
   4.  
    ING2 
    Special Committee on foreign interference in all democratic processes in the European Union, including disinformation (INGE 2) 
    Brussels, Altiero Spinelli, 1G-3 

    Debates

    In association with the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE):

    • Exchange of views on Chinese overseas police service stations in the EU, with Laura Harth, Campaign Director, Safeguard Defenders

     * * *

     In association with the Committee on Foreign Affairs (AFET) and the Subcommittee on Security and Defence (SEDE):

    • Exchange of views with Josep Borrell, Vice-President of the European Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy

   5.  
    IMCO 
    Committee on the Internal Market and Consumer Protection 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 3C050 

    Report on ongoing interinstitutional negotiations

    • Consumer credits (2021/0171(COD)) - reporting back to committee on the negotiations (Rule 74(3)) - rapporteur: Kateřina KONEČNÁ (The Left, CZ)

    Public hearing (14.30 – 16.00)

    • Right to repair: Strengthening consumer rights and empowering consumers to use products longer. Draft programme
   6.  
    INTA 
    Committee on International Trade 
    Brussels, Altiero Spinelli, 3G-3 

    Debate

    • Recent developments in the work of the EU-US Trade and Technology Council - Exchange of views with Margrethe Vestager and Valdis Dombrovskis, Executive Vice-Presidents of the Commission

  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   Working visit to Malta


   10.45           Visit to St. Aloysius College

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1.  
    Pre-session briefing 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, A050 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα