•  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 
   Βρυξέλλες 

   1.  
    Debates 
    Resumption of session and order of business 
    European Arrest Warrant and surrender procedures between Member States 
    Έκθεση: Javier Zarzalejos ( A9-0248/2020 )  
    LIBE 
    Presentation of the Court of Auditors' annual report - 2019 
    Strengthening the single market: the future of free movement of services 
    Έκθεση: Morten Løkkegaard ( A9-0250/2020 )  
    IMCO 
    Achieving an effective policy legacy for the European Year of Cultural Heritage 
    Έκθεση: Dace Melbārde ( A9-0210/2020 )  
    CULT 
    Establishing a Technical Support Instrument 
    Έκθεση: Othmar Karas, Alexandra Geese, Dragoș Pîslaru ( A9-0173/2020 )  
    BUDG 
    ECON 
    More fish in the seas? Measures to promote stock recovery above the maximum sustainable yield (MSY), including fish recovery areas and marine protected areas 
    Έκθεση: Caroline Roose ( A9-0264/2020 )  
    PECH 
    Exercise of the Union's rights for the application and enforcement of international trade rules 
    Έκθεση: Marie-Pierre Vedrenne ( A9-0133/2020 )  
    INTA 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   13:30           Meeting with the Secretary-General of the Higher Committee of human fraternity, Judge Mohamed Abdelsalam

    

   17:30           Bureau meeting

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 
   Βρυξέλλες 

   1.  
    Debates 
    EU global strategy on COVID-19 vaccinations 
    Revision of the Trans-European Transport Network (TEN-T) guidelines 
    Έκθεση: Jens Gieseke ( A9-0251/2020 )  
    TRAN 
    Humanitarian situation of refugees and migrants at the EU's external borders 
   2.  
    First voting session 
    Remark: Votes will be distributed along the different voting sessions depending on the number of amendments 
    Single vote 
    Agreement for co-operation in dealing with pollution of the North Sea by oil and other harmful substances (Bonn Agreement): extension of its material and geographical scope of application 
    Έκθεση: Pascal Canfin ( A9-0268/2020 )  
    ENVI 
    Votes on provisional agreements 
    Exemption of certain third country spot foreign exchange benchmarks and the designation of replacements for certain benchmarks in cessation 
    Έκθεση: Caroline Nagtegaal ( A9-0227/2020 )  
    ECON 
    Establishing a Technical Support Instrument 
    Έκθεση: Othmar Karas, Alexandra Geese, Dragoș Pîslaru ( A9-0173/2020 )  
    BUDG 
    ECON 
    Exercise of the Union's rights for the application and enforcement of international trade rules 
    Έκθεση: Marie-Pierre Vedrenne ( A9-0133/2020 )  
    INTA 
    Votes on amendments 
    Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - European Arrest Warrant and surrender procedures between Member States 
    Morten Løkkegaard (IMCO A9-0250/2020) - Strengthening the single market: the future of free movement of services 
    Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - Achieving an effective policy legacy for the European Year of Cultural Heritage 
    Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law in so far as the EU is affected in the areas of civil and military uses and of state authority outside the scope of criminal justice 
    Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - Monitoring the application of EU law 2017, 2018 and 2019 
    Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - Revision of the Trans-European Transport Network (TEN-T) guidelines 
   3.  
    Debates 
    Enhancing EU's external action in Latin America and the Caribbean following the latest EU-LAC ministerial conference 
    Joint debate - Common Foreign, Security and Defence Policy (Article 36 TEU) and Human Rights 
    Implementation of the Common Foreign and Security Policy - annual report 2020 
    Έκθεση: David McAllister ( A9-0266/2020 )  
    AFET 
    Implementation of the Common Security and Defence Policy - annual report 2020 
    Έκθεση: Sven Mikser ( A9-0265/2020 )  
    AFET 
    Human Rights and Democracy in the World and the EU policy on the matter - annual report 2019 
    Έκθεση: Isabel Santos ( A9-0259/2020 )  
    AFET 
    The latest developments in the National Assembly of Venezuela  
    Connectivity and EU-Asia relations 
    Έκθεση: Reinhard Bütikofer ( A9-0269/2020 )  
    AFET 
   4.  
    Announcement of results 
   5.  
    Second voting session 
    Votes on amendments 
    David McAllister (AFET A9-0266/2020) - Implementation of the Common Foreign and Security Policy - annual report 2020 
    Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - Implementation of the Common Security and Defence Policy - annual report 2020 
    Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Human Rights and Democracy in the World and the EU policy on the matter - annual report 2019 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   12:00           Meeting with the President of Moldova, Ms Maia Sandu

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 
   Βρυξέλλες 

   1.  
    Announcement of results 
   2.  
    Debates (or after the announcement of results) 
    Inauguration of the new President of the United States and the current political situation 
   3.  
    Debates 
    Presentation of the programme of activities of the Portuguese Presidency 
   4.  
    First voting session 
    Final votes 
    European Arrest Warrant and surrender procedures between Member States 
    Έκθεση: Javier Zarzalejos ( A9-0248/2020 )  
    LIBE 
    Strengthening the single market: the future of free movement of services 
    Έκθεση: Morten Løkkegaard ( A9-0250/2020 )  
    IMCO 
    Achieving an effective policy legacy for the European Year of Cultural Heritage 
    Έκθεση: Dace Melbārde ( A9-0210/2020 )  
    CULT 
    Artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law in so far as the EU is affected in the areas of civil and military uses and of state authority outside the scope of criminal justice 
    Έκθεση: Gilles Lebreton ( A9-0001/2021 )  
    JURI 
    Revision of the Trans-European Transport Network (TEN-T) guidelines 
    Έκθεση: Jens Gieseke ( A9-0251/2020 )  
    TRAN 
    Monitoring the application of EU law 2017, 2018 and 2019 
    Έκθεση: Sabrina Pignedoli ( A9-0270/2020 )  
    JURI 
    Implementation of the Common Foreign and Security Policy - annual report 2020 
    Έκθεση: David McAllister ( A9-0266/2020 )  
    AFET 
    Implementation of the Common Security and Defence Policy - annual report 2020 
    Έκθεση: Sven Mikser ( A9-0265/2020 )  
    AFET 
    Human Rights and Democracy in the World and the EU policy on the matter - annual report 2019 
    Έκθεση: Isabel Santos ( A9-0259/2020 )  
    AFET 
    Votes on amendments 
    Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - Connectivity and EU-Asia relations 
   5.  
    Debates 
    Social and employment crisis in the COVID-19 pandemic and the EU's response in the Recovery Plan and the MFF 
    FEAD: specific measures to address the COVID-19 crisis 
    Έκθεση: Lucia Ďuriš Nicholsonová ( A9-0174/2020 )  
    EMPL 
    Decent and affordable housing for all 
    Έκθεση: Kim Van Sparrentak ( A9-0247/2020 )  
    EMPL 
    The right to disconnect 
    Έκθεση: Alex Agius Saliba ( A9-0246/2020 )  
    EMPL 
    Reforming the EU list of tax havens 
    Έκθεση: ( O-000082/2020 O-000081/2020 )  
    Lack of transparency on Council appointments to the EPPO 
   6.  
    Announcement of results 
   7.  
    Second voting session 
    Vote on provisional agreement 
    FEAD: specific measures to address the COVID-19 crisis 
    Έκθεση: Lucia Ďuriš Nicholsonová ( A9-0174/2020 )  
    EMPL 
    Votes on amendments 
    Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - Decent and affordable housing for all 
    Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - The right to disconnect 
    Motions for resolutions - Reforming the EU list of tax havens 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   09:30           Meeting with the Prime Minister of Portugal, Mr Antonio Costa

    

   14:50           LEX signing ceremony

    

   17:00           VISIO Meeting with the Director General of FAO, Mr Qu Dongyu

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1.  
    “Democracy, Diversity, Dialogue and Decision for all” 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 0A050 

    Pernando BARRENA ARZA (The Left, ES), Diana RIBA I GINER (Greens/EFA, ES), Chris MACMANUS (The Left, IE), François ALFONSI (Greens/EFA, FR), Geert BOURGEOIS (ECR, BE), and Izaskun BILBAO BARANDICA (Renew Europe, ES)

  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 
   Βρυξέλλες 

   1.  
    Announcement of results 
   2.  
    Debates (or after the announcement of results) 
    Mitigating the consequences of earthquakes in Croatia 
    Joint debate - Gender equality 
    The gender perspective in the Covid-19 crisis and post-crisis period 
    Έκθεση: Frances Fitzgerald ( A9-0229/2020 )  
    FEMM 
    The EU Strategy for Gender Equality 
    Έκθεση: Maria Noichl ( A9-0234/2020 )  
    FEMM 
    Closing the digital gender gap: women’s participation in the digital economy 
    Έκθεση: Maria da Graça Carvalho ( A9-0232/2020 )  
    FEMM 
    Debates on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law (Rule 144) 
    The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong 
    Human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience 
    Human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy and Le Huu Minh Tuan 
   3.  
    First voting session 
    Final votes 
    Connectivity and EU-Asia relations 
    Έκθεση: Reinhard Bütikofer ( A9-0269/2020 )  
    AFET 
    Votes on amendments 
    Motions for resolutions - The latest developments in the National Assembly of Venezuela 
    Caroline Roose (PECH A9-0264/2020) - More fish in the seas? Measures to promote stock recovery above the maximum sustainable yield (MSY), including fish recovery areas and marine protected areas 
    Motions for resolutions - Mitigating the consequences of earthquakes in Croatia 
    Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020) - The gender perspective in the Covid-19 crisis and post-crisis period 
    Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020) - The EU Strategy for Gender Equality 
    Maria da Graça Carvalho (FEMM A9-0232/2020) - Closing the digital gender gap: women’s participation in the digital economy 
    Motions for resolutions - The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong 
    Motions for resolutions - Human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience 
    Motions for resolutions - Human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy and Le Huu Minh Tuan 
   4.  
    Announcement of results 
   5.  
    Second voting session 
    Final votes 
    The latest developments in the National Assembly of Venezuela  
    Decent and affordable housing for all 
    Έκθεση: Kim Van Sparrentak ( A9-0247/2020 )  
    EMPL 
    The right to disconnect 
    Έκθεση: Alex Agius Saliba ( A9-0246/2020 )  
    EMPL 
    Reforming the EU list of tax havens 
    Έκθεση: ( O-000082/2020 O-000081/2020 )  
    Mitigating the consequences of earthquakes in Croatia 
    More fish in the seas? Measures to promote stock recovery above the maximum sustainable yield (MSY), including fish recovery areas and marine protected areas 
    Έκθεση: Caroline Roose ( A9-0264/2020 )  
    PECH 
    The gender perspective in the Covid-19 crisis and post-crisis period 
    Έκθεση: Frances Fitzgerald ( A9-0229/2020 )  
    FEMM 
    The EU Strategy for Gender Equality 
    Έκθεση: Maria Noichl ( A9-0234/2020 )  
    FEMM 
    Closing the digital gender gap: women’s participation in the digital economy 
    Έκθεση: Maria da Graça Carvalho ( A9-0232/2020 )  
    FEMM 
    The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong 
    Human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience 
    Human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy and Le Huu Minh Tuan 
   6.  
    Announcement of results 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   10:00           Conference of Presidents

    

   13:00           Speaker at the online conference “B20 Italy”

    

   15:00           Meeting with the President of Georgia, Ms Salome Zourabichvili

    

   16:30           Inauguration ceremony picture gallery PHS 3rd floor

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα