•  

   

  Διαλογή κατά 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 
   Στρασβούργο 

   1.  
    Debates 
    Framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials 
    Έκθεση: Nicola Beer ( A9-0260/2023 )  
    ITRE 
   2.  
    Award of the Sakharov Prize 
   3.  
    VOTES 
    (possibly) Votes on requests for urgent procedure (Rule 163) 
    Foodstuffs for human consumption: amending certain 'Breakfast' Directives 
    Έκθεση: Alexander Bernhuber  
    ENVI 
    Fees and charges payable to the European Medicines Agency 
    Έκθεση: Cristian-Silviu Buşoi ( A9-0224/2023 )  
    ENVI 
    Recognition of professional qualifications: nurses responsible for general care trained in Romania 
    Έκθεση: Adam Bielan  
    IMCO 
    Authorisation empowering France to negotiate a bilateral agreement with Algeria concerning judicial cooperation in civil and commercial matters 
    Έκθεση: Ilana Cicurel ( A9-0356/2023 )  
    JURI 
    Authorisation empowering France to negotiate a bilateral agreement with Algeria concerning judicial cooperation in civil matters related to family law 
    Έκθεση: Ilana Cicurel ( A9-0355/2023 )  
    JURI 
    Nomination of a member of the Court of Auditors – Hans Lindblad 
    Έκθεση: Angelika Winzig  
    CONT 
    Nomination of a member of the Court of Auditors – João Leão 
    Έκθεση: Mikuláš Peksa  
    CONT 
    EC/Kiribati Fisheries Partnership Agreement (2023-2028). Implementation Protocol 
    Έκθεση: João Pimenta Lopes  
    PECH 
    Implementation of the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe 
    Έκθεση: Charles Goerens, Pedro Marques, Tomas Tobé, Michael Gahler ( A9-0374/2023 )  
    AFET 
    DEVE 
    Implementation of the Common Fisheries Policy and future perspectives 
    Έκθεση: Gabriel Mato ( A9-0357/2023 )  
    PECH 
    Addictive design of online services and consumer protection in the EU single market 
    Έκθεση: Kim Van Sparrentak ( A9-0340/2023 )  
    IMCO 
    Role of tax policy in times of crisis 
    Έκθεση: Kira Marie Peter-Hansen ( A9-0336/2023 )  
    ECON 
    Further reform of corporate taxation rules 
    Έκθεση: Isabel Benjumea Benjumea ( A9-0359/2023 )  
    ECON 
    Reshaping the future framework of EU structural funds to support regions particularly affected by challenges related to the automotive, green and digital transitions 
    Έκθεση: Susana Solís Pérez ( A9-0326/2023 )  
    REGI 
    Texts on which debate is closed 
   4.  
    Debates (or at the end of the votes) 
   5.  
    Debates 
    Question Time (Commission) 
    Question Time (VPC/HR) 
    Environmental consequences of the Russian aggression against Ukraine and the need for accountability 
    European Economic Security Strategy 
    EU-US relations 
    Έκθεση: Tonino Picula ( A9-0372/2023 )  
    AFET 
    EU-China relations 
    Έκθεση: Hilde Vautmans ( A9-0375/2023 )  
    AFET 
    Explanations of votes 
  • Η ατζέντα της Προέδρου 

   European Parliament’s plenary session in Strasbourg

   10:30 President Metsola meets the Sakharov Prize for Freedom of Thought 2023 laureates


   11:00 President Metsola and the Sakharov Prize for Freedom of Thought 2023 laureates give a press conference


   11:30 President Metsola presides over the Sakharov Prize for Freedom of Thought Award Ceremony

   15:00 President Metsola participates in the Conference of Committee Chairs

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1.  
    Briefing EPP  
    Strasbourg, Louise Weiss, WEISS N-1/201 

    by Manfred WEBER (EPP,DE), President

   2.  
    Briefing S&D 
    Strasbourg, Louise Weiss, WEISS N-1/201 

    Iratxe GARCÍA PÉREZ, (S&D,ES), President

   3.  
    Briefing Renew Europe 
    Strasbourg, Louise Weiss, WEISS N-1/201 

    Stéphane SÉJOURNÉ (Renew,FR), President

   4.  
    President Roberta METSOLA and the laureates of the 2023 Sakharov Prize 
    Strasbourg, Louise Weiss, N-1/201 

    President of the EP Roberta METSOLA

   5.  
    The European Elections 2024 report 

    Sven SIMON (EPP, DE) and Domènec RUIZ DEVESA (S&D, ES), rapporteurs

   6.  
    Briefing The Left  
    Strasbourg, Louise Weiss, N-1/201 

    Manon AUBRY (The Left,FR) and Martin SCHIRDEWAN (The Left,DE), Co-Presidents

  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 
   Στρασβούργο 

   1.  
    KEY DEBATE 
    Preparation of the European Council meeting of 14-15 December 2023 
   2.  
    KEY DEBATE 
    Review of the Spanish Presidency of the Council 
   3.  
    VOTES 
    Extending the list of EU crimes to hate speech and hate crime 
    Έκθεση: Maite Pagazaurtundúa ( A9-0377/2023 )  
    LIBE 
    The European Elections 2024 
    Έκθεση: Sven Simon, Domènec Ruiz Devesa ( A9-0332/2023 )  
    AFCO 
    Implementation of the 2018 Geo-blocking Regulation in the digital single market 
    Έκθεση: Beata Mazurek ( A9-0335/2023 )  
    IMCO 
    EU-Japan relations 
    Έκθεση: Reinhard Bütikofer ( A9-0373/2023 )  
    AFET 
    The situation of children deprived of liberty in the world 
    Έκθεση: María Soraya Rodríguez Ramos ( A9-0371/2023 )  
    AFET 
    Role of EU development policy in transforming the extractive industries for sustainable development in developing countries 
    Έκθεση: Barry Andrews ( A9-0322/2023 )  
    DEVE 
    EU development cooperation to enhance access to education and training in developing countries 
    Έκθεση: György Hölvényi ( A9-0338/2023 )  
    DEVE 
    Mental health 
    Έκθεση: Sara Cerdas ( A9-0367/2023 )  
    ENVI 
    Non-communicable diseases 
    Έκθεση: Erik Poulsen ( A9-0366/2023 )  
    ENVI 
    European Health Data Space 
    Έκθεση: Annalisa Tardino, Tomislav Sokol  
    ENVI 
    LIBE 
    Texts on which debate is closed 
   4.  
    Debates (or at the end of the votes) 
    Topical debate (Rule 162) 
    Jurisdiction, applicable law, recognition of decisions and acceptance of authentic instruments in matters of parenthood and creation of a European Certificate of Parenthood 
    Έκθεση: Maria-Manuel Leitão-Marques ( A9-0368/2023 )  
    JURI 
    Debates on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law (Rule 144) 
    Explanations of votes 
  • Η ατζέντα της Προέδρου 

   European Parliament’s plenary session in Strasbourg


   Visit of the President of the Government of Spain Pedro Sánchez to the European Parliament

   10:00 President Metsola greets President Sánchez

   10:05 President Metsola and President Sánchez have a bilateral meeting
   10:30 President Sánchez addresses the European Parliament


   Brussels, Belgium


   17:00 President Metsola participates in the EU-Western Balkans summit

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1.  
    Work inclusion, the success story of Padua 
    Strasbourg, Louise Weiss, N-1/201 

    Gianantonio DA RE, (ID, IT)

   2.  
    Establishing a European Health Data Space  
    Strasbourg, Louise Weiss, N-1/201 

    Tomislav SOKOL (EPP, HR) and Annalisa TARDINO (ID, IT), co-rapporteurs

  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1. JURI 
    Committee on Legal Affairs 

    On Wednesday night, Legal Affairs Committee negotiators are set to finalize due diligence rules for companies to minimize their negative impact on human rights and the environment.

    Press conference with lead MEP Lara WOLTERS (SD, NL) will take place on Thursday at 11:00 in case of a deal (TBC).

  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 
   Στρασβούργο 

   1.  
    Debates 
    Non-objection mechanisms in international conventions to which the European Union is a party 
    Έκθεση: ( O-000042/2023 O-000043/2023 )  
   2.  
    VOTES 
    Small modular reactors 
    Έκθεση: Franc Bogovič  
    ITRE 
    Increasing innovation, industrial and technological competitiveness 
    Έκθεση: Tsvetelina Penkova  
    ITRE 
    Implementation of the Treaty provisions on special legislative procedures 
    Έκθεση: Victor Negrescu  
    AFCO 
    Cultural diversity and the conditions for authors in the European music streaming market 
    Έκθεση: Ibán García Del Blanco  
    CULT 
    30 years of Copenhagen criteria - giving further impetus to EU enlargement policy 
    Young researchers 
    Έκθεση: ( O-000052/2023 )  
    Texts on which debate is closed 
   3.  
    Debates 
    Improving the strategic approach on the enforcement of EU Law  
    Έκθεση: ( O-000047/2023 )  
    Explanations of votes 
  • Η ατζέντα της Προέδρου 

   08:00 President Metsola participates in the EPP Summit


   10:00 President Metsola participates in the European Council, followed by a press conference  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1.  
    Deal on due diligence rules for companies (TBC) 
    Strasbourg, Louise Weiss, N-1/201 

    Lara WOLTERS (S&D, NL), rapporteur

  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1.  
    CONT 
    Committee on Budgetary Control 
    Strasbourg, Louise Weiss, N1.3 
    • Election of 1st Vice-Chair

    Vote

    • Transparency and accountability of non-governmental organisations funded from the EU budget (2023/2122(INI)) - rapporteur: Markus PIEPER (EPP, DE) - adoption of draft report
  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα