•  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1.  
    Briefing on parliamentary agenda  
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 0A050 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1.  
    DROI 
    Subcommittee on Human Rights 
    Brussels, Jòzsef Antall, 4Q1 
    • Exchange of views with women defending environmental, land and indigenous peoples rights in Latin America (Colombia, Honduras, Guatemala, Mexico)
    • Exchange of views on the human rights and humanitarian situation in north-eastern Syria (16.30–17.45) - Jointly with the Committee on Development
    • Exchange of views with Ali Bin Samikh Al Marri, President of Qatar National Human Rights Committee (17.45–18.30)

   2.  
    CONT 
    Committee on Budgetary Control 
    Brussels, Jòzsef Antall, 6Q-2 

    16h30 à 18h00


    • 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission (DEC) - Rapporteur: Monika HOHLMEIER (EPP, DE) - Exchange of views with Johannes HAHN, Commissioner responsible for Regional Policy in the presence of ECA member Tony MURPHY
   3.  
    PECH 
    Committee on Fisheries 
    Brussels, Altiero Spinelli, 1G3 
    • European Fisheries Control Agency (EFCA) - Exchange of views with Pascal SAVOURET, Executive Director, on the work programme for 2020
   4.  
    LIBE 
    Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 
    Brussels, Jòzsef Antall, 4Q2 

    Debates

    • Progress Report on the Implementation of the European Agenda for Migration - presentation by Michael SHOTTER, Director for Migration and Protection, DG HOME, European Commission (15.00-16.00)
    • 20th Security Union Progress Report - presentation by Julian KING, Commissionr for Security Union (16.00-17.30)

    Joint debate

    • European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters 2018/0108(COD) and Harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedings  2018/0107(COD) - consideration of two draft reports, rapporteur Birgit SIPPEL (S&D, DE) (17.30-18.30)

   5.  
    PETI 
    Committee on Petitions 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 1A2 

    Draft agenda is available here.

  • Αντιπροσωπείες 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   16:00           Meeting with Hungarian commissioner-designate, Ambassador Olivér Várhelyi


   17:30           Meeting with Commissioner-designate Breton


   18:00           Meeting with Mr Pardini, President of Coldiretti

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1.  
    “Accidental Americans: FATCA and its extraterritorial impact on EU citizens” 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 0A050 

    Jude KIRTON-DARLING (S&D, UK), Sophia in ’t VELD (RE, NL), and Jude RYAN

  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1.  
    DROI 
    Subcommittee on Human Rights 
    Brussels, Jòzsef Antall, 4Q1 
    • Exchange of views on the recent developments in Lebanon (15.30–18.30)
   2.  
    SEDE 
    Subcommittee on Security and Defence 
    Brussels, Altiero Spinelli, 3E-2 
    • Public hearing on European Space Security and Defence: What action at EU level to address militarisation of space and race for resources? with Olivier ZAJEC, Director of the Institute for Strategy and Defence Studies (IESD), Université Jean Moulin Lyon III; Pascal CLAUDEL, Chief Operating Officer, European GNSS Agency (GSA); Dr. Carine CLAEYS, EU Special Envoy for Space, EEAS; Simonetta DI PIPPO, UNOOSA Director, United Nations.
    • Exchange of views on countering hybrid threats - In association with the Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee and with the Delegation for relations with the Mashreq countries
    • Security and strategic implications of Turkey's military operations in North East Syria
   3.  
    BUDG 
    Committee on Budgets 
    Brussels, Altiero Spinelli, 5G-3 
   4.  
    CONT 
    Committee on Budgetary Control 
    Brussels, Jòzsef Antall, 6Q-2 

    9.15 – 12.30


    • Partial renewal of members of the Court of Auditors - NL nominee (NLE) - Rapporteur:Tomáš ZDECHOVSKY (EPP, CZ) – Hearing of Alex BRENNINKMEIJER, candidate nominated by Netherlands (renewal of mandate)

    • Partial renewal of members of the Court of Auditors - FR nominee (NLE) - Rapporteur: Isabel GARCIA MUNOZ (S&D, ES)  – Hearing of François-Roger CAZALA, candidate nominated by France

    • Partial renewal of members of the Court of Auditors - LU nominee (NLE) - Rapporteur:Olivier CHASTEL (Renew, BE) – Hearing of Joelle ELVINGER, candidate nominated by Luxembourg

    • Partial renewal of members of the Court of Auditors - DE nominee (NLE) - Rapporteur: Tomáš ZDECHOVSKY (EPP, CZ) - Hearing of Klaus-Heiner LEHNE, candidate nominated by Germany (renewal of mandate)

    • Partial renewal of members of the Court of Auditors - EL nominee (NLE) -  Rapporteur: Sándor RONAI (S&D, HU)  – Hearing of Nikolaos MILIONIS, candidate nominated by Greece (renewal of mandate)

    In camera


    • Evaluation, votes and adoption of draft reports
   5.  
    ITRE 
    Committee on Industry, Research and Energy 
    Brussels, Jòzsef Antall, 2Q2 

    (09.00-12.30)

    • Presentation on the Energy Community and the ongoing revision of the Treaty establishing the Energy Community
    • Exchange of views with BEREC Chair 2019, Jeremy GODFREY, BEREC Chair 2020, Dan SJÖBLOM and the Director of the Agency for Support for BEREC, László IGNÉCZO
    • Exchange of views with the President of the European Research Council (ERC), Professor Jean-Pierre BOURGUIGNON and with an ERC Advanced Grantee, Professor Antje BOETIUS, Director of the Alfred Wegener Institute

    (14.30-18.30)

    • Presentation of the Annual Market Monitoring Report and exchange of views with Alberto POTOTSCHNIG, Director of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
    • Statement of the ACER Director-designate, Christian ZINGLERSEN, and exchange of views with ITRE Members
    • Presentation by the Commission of the Report on Competition Policy 2018, in particular digital and energy sectors and state aid guidelines for energy

   6.  
    PECH 
    Committee on Fisheries 
    Brussels, Altiero Spinelli, 1G3 

    Votes

    • Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and the Implementation Protocol thereto (NLE) - adoption of draft recommendation (consent) by Carmen Avram (S&D, RO) 

    • European Maritime and Fisheries Fund (COD) -  vote on the decision to enter into interinstitutional negotiations, rapporteur Francisco José Millán Mon (EPP, ES) 

    Hearing

    • Facing the new challenges of the EU fisheries control system

    This hearing is important in order to receive inputs from experts in the field, in view of preparing the draft report on the Commission proposal for a revision of the EU Fisheries Control System. The hearing will focus on the weaknesses of the current EU fisheries control system.

   7.  
    LIBE 
    Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 
    Brussels, Jòzsef Antall, 4Q2 

    Vote (11.00-11.30)

    • Conclusion of new protocol to the agreement on asylum applications and Eurodac with Switzerland and Liechtenstein (NLE) - adoption of draft report, rapporteur Jadwiga WIŚNIEWSKA (ECR, PL)

    Debates

    • Europol Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2019 - presentation by Will Van GEMERT, Deputy Director (09.30-10.30)

    Joint debate with the Committee on Development (DEVE) and the Subcommittee on Human Rights (DROI) (14.30-15.30)

    • DEVE-LIBE-DROI delegation to the global Refugee Forum in Geneva, Switzerland, from 16-18 December 2019 - exchange of views with Daniel ENDRES, Director for the Global Refugee Forum, UNHCR
    • Report on the implementation of the EU Directive on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in European arrest warrant proceedings, and on the right to contact third persons upon deprivation of liberty - presentation by the Commission (15.30-16.00)
    • Recent actions by the Russian Federation against Lithuanian judges, prosecutors and investigators involved in investigating the tragic events on 13 January 1991 in Vilnius - exchange of views with Elvinas JANKEVIČIUS, Minister of Justice of Lithuania (16.00-17.00)
    • European Court of Auditors (ECA) Briefing paper "Challenge to effective Cybersecurity policies" - presentation by Baudilio Tomé MUGURUZA, Reporting Member (17.00-18.00)


   8.  
    AFCO 
    Committee on Constitutional Affairs 
    Brussels, Altiero Spinelli, 3G3 

    Debates (14.30-18.30)

    • The withdrawal of the UK from the European Union - state of play - exchange of views
    • The Conference on the Future of Europe and the role of the European Parliament
   9.  
    PETI 
    Committee on Petitions 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 1A2 

    Vote (10.00)

    • European Ombudsman 2018 Annual Report (INI), adoption of a draft report, rapporteur Peter JAHR (EPP, DE)

    Hearing (10.15-12.30)

    • "FATCA and its extraterritorial impact on EU citizens" The aim of the hearing is to facilitate an exchange of views between the various stakeholders and listen to the issues faced by EU citizens affected by the US Foreign Tax Compliance Act (FATCA). Draft programme and further information is available here.

  • Αντιπροσωπείες 

   1.  
    FEMM-DEVE delegation to the ICPD25 Summit in Nairobi, Kenya  

    Nairobi, Kenya

    12-14 November 2019

    A joint FEMM-DEVE delegation will attend the ICPD25 Summit in Nairobi (12-14 November 2019), which marks the 25th anniversary of the Cairo International Conference on Population and Development. MEPs will participate in different sessions of the Conference and will meet, inter alia, Dr. Natalia KANEM, UNFPA Executive Director, and representatives of local NGOs. They will also participate in a parliamentary forum on health, rights and development. For more information on the ICPD25 Summit, click here.


  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1.  
    A new political agenda for Europe: the priorities of the European Parliament group leaders 
    Brussels, Altiero Spinelli, ASP A1E-2 

    The EP Press Service organises a seminar for journalists from member states on “A new political agenda for Europe: the priorities of the European Parliament group leaders” with EP President Sassoli and the leaders of EP political groups

  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 
   Βρυξέλλες 

   1.  
    Debates 
    Resumption of session 
    30th anniversary of the fall of the Berlin Wall 
    Order of business 
    Children rights in occasion of the 30th anniversary of the Convention of the Rights of the Child 
    EU steel sector: how to protect European workers and industries? 
    Turkish drilling activities in EU waters in the Eastern Mediterranean 
    International day to end impunity for crimes against journalists 
    One-minute speeches (Rule 172) 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   09:00           Meeting with Commissioner for the Security Union Mr Julian King


   12:00           Meeting with President of the German Bundestag, Mr Schäuble


   17:00           Meeting with Mr Cesare Felice Giuliani, President of the National Council of Notaries


   17:30           Exhibition on the 30th Anniversary of the Velvet Revolution (Yehudi Menuhin)


   18:30           Meeting with Mr Provenzano, Minister for Southern Italy and Territorial Cohesion

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1.  
    “Freedom of speech: the case of a journalist suspended by the Journalists Association” 
    Brussels, Paul-Henri Spaak, 0A050 

    Marco CAMPOMENOSI (I&D, IT), Marco ZANNI (I&D, IT), Paolo SAMMARITANI, and Andrea MANFRIN

  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Αντιπροσωπείες 

   1.  
    FEMM-DEVE delegation to the ICPD25 Summit in Nairobi, Kenya  

    Nairobi, Kenya

    12-14 November 2019

    A joint FEMM-DEVE delegation will attend the ICPD25 Summit in Nairobi (12-14 November 2019), which marks the 25th anniversary of the Cairo International Conference on Population and Development. MEPs will participate in different sessions of the Conference and will meet, inter alia, Dr. Natalia KANEM, UNFPA Executive Director, and representatives of local NGOs. They will also participate in a parliamentary forum on health, rights and development. For more information on the ICPD25 Summit, click here.


  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1.  
    A new political agenda for Europe: the priorities of the European Parliament group leaders 
    Brussels, Altiero Spinelli, ASP A1E-2 

    The EP Press Service organises a seminar for journalists from member states on “A new political agenda for Europe: the priorities of the European Parliament group leaders” with EP President Sassoli and the leaders of EP political groups

  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
 •  

   

  Διαλογή κατά 
  • Σύνοδος Ολομέλειας 
   Βρυξέλλες 

   1.  
    Debates 
    Situation of migrants in Bosnia, in particular in Bihać 
    Situation in the hotspots on the Greek islands, in particular the case of Moria 
   2.  
    VOTES followed by explanations of votes 
    Request for waiver of the immunity of José Manuel Fernandes 
    Έκθεση: Ibán García Del Blanco ( A9-0023/2019 )  
    JURI 
    Distance sales of goods and certain domestic supplies of goods 
    Έκθεση: Ondřej Kovařík ( A9-0019/2019 )  
    ECON 
    Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgium 
    Έκθεση: José Manuel Fernandes ( A9-0021/2019 )  
    BUDG 
    Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified cotton LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) 
    Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified soybean MON 89788 (MON-89788-1) 
    Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified maize MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 and sub- combinations MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 and NK603 × DAS-40278-9 
    Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified maize Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 and genetically modified maize combining two, three, four or five of the single events Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 and GA21 
    Criminalisation of sexual education in Poland 
  • Η ατζέντα του Προέδρου 

   09:00           National Voluntary Association Telefono Rosa


   15:30           Meeting with General Zafarana, head of the Guardia di Finanza


   16:30           Meeting with Mr Janez Lenarcic, Commissioner Designate for Crisis Response FOTO

  • Διασκέψεις των προέδρων 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεντεύξεις Τύπου 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Συνεννόηση / Tριμερής διάλογος 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Κοινοβουλευτικές επιτροπές 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Αντιπροσωπείες 

   1.  
    FEMM-DEVE delegation to the ICPD25 Summit in Nairobi, Kenya  

    Nairobi, Kenya

    12-14 November 2019

    A joint FEMM-DEVE delegation will attend the ICPD25 Summit in Nairobi (12-14 November 2019), which marks the 25th anniversary of the Cairo International Conference on Population and Development. MEPs will participate in different sessions of the Conference and will meet, inter alia, Dr. Natalia KANEM, UNFPA Executive Director, and representatives of local NGOs. They will also participate in a parliamentary forum on health, rights and development. For more information on the ICPD25 Summit, click here.


  • Δημόσιες ακροάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Ειδικές εκδηλώσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Επίσημες επισκέψεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα 
  • Πανηγυρικές συνεδριάσεις 

   1. Καμία εκδήλωση για αυτή την ημέρα