Μισθοί και συντάξεις 

Πόσο αμείβονται οι ευρωβουλευτές;

Δυνάμει του ενιαίου καθεστώτος των βουλευτών σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2009, όλοι οι βουλευτές του ΕΚ λαμβάνουν τον ίδιο μισθό.


Ο μηνιαίος μισθός των βουλευτών του ΕΚ ανέρχεται, πριν από την αφαίρεση του φόρου, σύμφωνα με το ενιαίο καθεστώς, σε 8.757,70 EUR (Ιούλιος 2018). Ο μισθός αυτός προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Όλοι οι ευρωβουλευτές πληρώνουν φόρο της ΕΕ και ασφαλιστικές εισφορές. Μετά την παρακράτηση αυτών, ο μισθός ανέρχεται σε 6.824,85 EUR. Επιπλέον, τα περισσότερα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους ευρωβουλευτές τους να πληρώνουν πρόσθετο εθνικό φόρο στη χώρα τους. Ως εκ τούτου, ο τελικός μισθός (μετά τους φόρους) για κάθε βουλευτή εξαρτάται από τους φορολογικούς κανόνες που ισχύουν στη χώρα του. Ο βασικός μισθός των βουλευτών του ΕΚ ορίζεται ως το 38,5% του βασικού μισθού ενός δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, συνεπώς οι βουλευτές του ΕΚ δεν έχουν αρμοδιότητα να αποφασίζουν σχετικά με τον μισθό που λαμβάνουν.


Είναι λίγες οι εξαιρέσεις από το ενιαίο καθεστώς: Στους βουλευτές που συμμετείχαν στο Κοινοβούλιο πριν από τις εκλογές του 2009 δόθηκε η δυνατότητα να διατηρήσουν το προηγούμενο εθνικό σύστημα μισθών (βάσει του οποίου οι αποδοχές τους ήταν ίσες με εκείνες των βουλευτών του εθνικού κοινοβουλίου), μεταβατικών αποζημιώσεων και συντάξεων, για το σύνολο της θητείας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


Οι βουλευτές δικαιούνται σύνταξη; Πόση είναι αυτή;


Οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα σύνταξης γήρατος από την ηλικία των 63 ετών. Η σύνταξη θα ανέρχεται στο 3,5% επί του μισθού για κάθε πλήρες έτος άσκησης της θητείας και δεν θα υπερβαίνει το 70% συνολικά. Το κόστος αυτών των συντάξεων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Το επικουρικό συνταξιοδοτικό καθεστώς που θεσπίστηκε για τους βουλευτές το 1989 έπαψε να δέχεται νέα μέλη του από τον Ιούλιο του 2009 και εγκαταλείπεται σταδιακά.