Ποιοι είναι οι μισθοί και οι συντάξεις των ευρωβουλευτών; 

Πόσο αμείβονται οι ευρωβουλευτές;

Βάσει του ενιαίου καθεστώτος των ευρωβουλευτών, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2009, όλοι οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν τον ίδιο μισθό. Αυτός ορίστηκε στο 38,5% του βασικού μισθού ενός δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να αποφασίσουν για το δικό τους μισθό.

 

Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός των ευρωβουλευτών ανέρχεται, σύμφωνα με το ενιαίο καθεστώς, σε €8.995,39 (Ιούλιος 2020). Ο μισθός αυτός πληρώνεται από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Όλοι οι ευρωβουλευτές πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές της ΕΕ. Μετά την παρακράτηση αυτών, ο μισθός ανέρχεται σε €7.011,74. Επιπλέον, τα περισσότερα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους ευρωβουλευτές τους να πληρώνουν πρόσθετο εθνικό φόρο. Ως εκ τούτου, ο τελικός μισθός των μελών του ΕΚ εξαρτάται από τους φορολογικούς κανόνες που ισχύουν στη χώρα εκλογής τους.

 

Είναι λίγες οι εξαιρέσεις από το ενιαίο καθεστώς: βουλευτές που εκλέχθηκαν στο Κοινοβούλιο πριν από τις εκλογές του 2009 μπορούν να διατηρήσουν το προηγούμενο σύστημα για αποζημιώσεις, συντάξεις και μισθούς για το σύνολο της θητείας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βάσει του συστήματος αυτού, οι αποδοχές των ευρωβουλευτών ήταν ίσες με εκείνες των ευρωβουλευτών του εθνικού κοινοβουλίου τους.

 

 

Οι ευρωβουλευτές δικαιούνται σύνταξη; Πόση είναι αυτή;

Οι ευρωβουλευτές έχουν το δικαίωμα σύνταξης γήρατος από την ηλικία των 63 ετών. Η σύνταξη ανέρχεται στο 3,5% του μισθού για κάθε πλήρες έτος άσκησης της θητείας και δεν υπερβαίνει το 70% του μισθού συνολικά. Το κόστος αυτών των συντάξεων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το επικουρικό συνταξιοδοτικό καθεστώς που θεσπίστηκε για τους ευρωβουλευτές το 1989 έπαψε να δέχεται νέα μέλη του από τον Ιούλιο του 2009 και εγκαταλείπεται σταδιακά.