Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μοιράζεται με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ) τις αρμοδιότητες για τον προϋπολογισμό και τη νομοθεσία της Ένωσης, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μεριμνά για τη δημοκρατική λειτουργία των λοιπών θεσμικών οργάνων της ΕΕ.


Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται στα κράτη μέλη και εκπροσωπούν τα συμφέροντα των 500 εκατομμυρίων κατοίκων της ΕΕ. Με την πάροδο των ετών και τις διαδοχικές τροποποιήσεις των Ευρωπαϊκών Συνθηκών, το Κοινοβούλιο έχει αποκτήσει σημαντικές νομοθετικές και δημοσιονομικές εξουσίες.