Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό της ΕΕ; 

Το Κοινοβούλιο αποφασίζει, από κοινού με το Συμβούλιο, για τους ετήσιους προϋπολογισμούς της ΕΕ. Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί οφείλουν να κινηθούν εντός των ορίων που προσδιορίζει το επταετές «δημοσιονομικό πλαίσιο» της ΕΕ. Αυτός ο προϋπολογισμός μακράς πνοής χρειάζεται τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου για να εγκριθεί.


Με το πέρας κάθε χρόνου, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελέγχουν εξονυχιστικά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ δαπάνησαν τα χρήματα προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα χορηγήσουν απαλλαγή σε κάθε οργανισμό, εάν, δηλαδή, θα επικυρώσουν οριστικά τον τρόπο εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το συγκεκριμένο έτος.