Κατανομή των θέσεων στην αίθουσα της ολομέλειας 

Η απόφαση σχετικά με το πως θα κατανεμηθούν στο Ημικύκλιο οι έδρες των πολιτικών ομάδων, των μη εγγεγραμμένων βουλευτών και των εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ λαμβάνεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων (αποτελούμενη από τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) στην αρχή κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου. Κατά τις προηγούμενες κοινοβουλευτικές περιόδους, οι πολιτικές ομάδες σχημάτιζαν διάγραμμα πίτας στο Ημικύκλιο, με όλους τους επικεφαλής στην πρώτη σειρά. Οι εξαιρέσεις αφορούσαν νέες πολιτικές ομάδες που σχηματίζονταν κατά τη διάρκεια της θητείας του Σώματος.

Ο Jean-Claude Juncker απεικονίζεται κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την κατάσταση της Ένωσης