Ποιες γλώσσες χρησιμοποιούνται στο Κοινοβούλιο; 

Η ΕΕ έχει 24 επίσημες γλώσσες. Η ύπαρξη 24 γλωσσών σημαίνει ότι κάθε πολίτης έχει πρόσβαση και μπορεί να καοεί καλύτερα τους νόμους της ΕΕ που επηρεάζουν τη ζωή του. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, για παράδειγμα, με το να υποβάλλουν αναφορές ή να ζητούν πληροφορίες σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες και να παρακολουθούν τις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο μέσω ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο.


Εξίσου σημαντικό είναι βεβαίως να διαθέτουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη δυνατότητα να ομιλούν, να ακούν, να διαβάζουν και να γράφουν στη γλώσσα τους και, βεβαίως, σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Πρόκειται άλλωστε για θεμελιώδη δημοκρατική αρχή το να μπορεί κάθε πολίτης της ΕΕ να εκλέγεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμη και όταν δεν ομιλεί καμία ξένη γλώσσα. Οι βουλευτές του ΕΚ εκλέγονται για να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των πολιτών που τους ψηφίζουν και όχι ανάλογα με τις ξένες γλώσσες που ξέρουν. Επιπλέον, για την εξασφάλιση ίδιων συνθηκών εργασίας για όλους τους βουλευτές του ΕΚ, πρέπει αυτοί να έχουν εξασφαλισμένη μια πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες στις αντίστοιχες γλώσσες τους. Για τις ομιλίες των βουλευτών του ΕΚ σε μία από τις επίσημες γλώσσες γίνεται ταυτόχρονη διερμηνεία στις άλλες επίσημες γλώσσες ενώ τα επίσημα κείμενα μεταφράζονται και στις 24 γλώσσες.. Προκειμένου η νομοθεσία της ΕΕ να εφαρμόζεται άμεσα ή να μεταφέρεται στα εθνικά δίκαια, πρέπει πρώτα να μεταφράζεται στην επίσημη γλώσσα κάθε κράτους μέλους της ΕΕ. Οι πολίτες μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες.


Η προσχώρηση της Κροατίας την 1η Ιουλίου 2013 είχε ως αποτέλεσμα να ανέλθει ο συνολικός αριθμός των επίσημων γλωσσών σε 24: αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική.


Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δεν σημαίνει από μόνη της ότι θα πάψει η αγγλική να είναι επίσημη γλώσσα. Για να συμβεί κάτι τέτοιο θα χρειαζόταν ομόφωνη απόφαση όλων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ και, δεδομένου ότι η αγγλική είναι επίσημη γλώσσα επίσης στην Ιρλανδία και στη Μάλτα, το ενδεχόμενο αυτό φαίνεται απίθανο.

24 επίσημες γλώσσες  ; χρησιμοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κοινοποίηση αυτού του αποσπάσματος: 

Η εργασία του διερμηνέα ή του μεταφραστή


Κατά κανόνα, ο κάθε διερμηνέας και μεταφραστής εργάζεται προς τη μητρική του γλώσσα. Με 24 επίσημες γλώσσες, οι δυνατοί γλωσσικοί συνδυασμοί ανέρχονται σε 552. Για να ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση, το Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί ορισμένες φορές το λεγόμενο σύστημα «ενδιάμεσης γλώσσας»: γίνεται διερμηνεία ή μετάφραση λόγων ομιλητή ή κειμένων πρώτα σε μία από τις ευρύτερα χρησιμοποιούμενες γλώσσες (αγγλική, γαλλική ή γερμανική) και στη συνέχεια σε άλλες.


Η διερμηνεία και η μετάφραση είναι διαφορετικά επαγγέλματα: οι διερμηνείς αποδίδουν τον προφορικό λόγο από μία γλώσσα σε μία άλλη σε πραγματικό χρόνο στις συνεδριάσεις· οι μεταφραστές εργάζονται με γραπτά κείμενα και παράγουν μια απόλυτα ακριβή εκδοχή του εγγράφου στη γλώσσα στόχο. Οι διερμηνείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπαιδεύονται για να μεταδίδουν αυτά που λένε οι βουλευτές μένοντας πιστοί στο νόημα. Επιπλέον και δεδομένου του εξειδικευμένου χαρακτήρα των κοινοβουλευτικών συζητήσεων, οι διερμηνείς έχουν την υποστήριξη της διοίκησης όταν προετοιμάζονται για τις συγκεκριμένες συνεδριάσεις που τους ανατίθενται και για να είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στις γλώσσες στις οποίες εργάζονται. Δεδομένου ότι πρόκειται για ταλαντούχους γλωσσικούς επιστήμονες, παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου.


Οι μεταφραστές ασχολούνται επίσης με άλλα καθήκοντα γλωσσικής διαμεσολάβησης, όπως είναι η προσαρμογή των κειμένων για τα podcast, ο υποτιτλισμός και οι ηχογραφήσεις σε 24 γλώσσες.


Το Κοινοβούλιο απασχολεί περίπου 270 διερμηνείς ως μόνιμους υπαλλήλους και επίσης διαθέτει πρόσβαση σε 1.500 διαπιστευμένους ελεύθερους επαγγελματίες διερμηνείς. Κατά τις εβδομάδες των συνόδων της Ολομέλειας είναι σε ετοιμότητα από 700 έως 900 διερμηνείς. Το Κοινοβούλιο απασχολεί περίπου 600 μεταφραστές και περίπου το 30 % των μεταφραστικών εργασιών ανατίθενται σε εξωτερικούς μεταφραστές.