Πόσα άτομα δουλεύουν στο Κοινοβούλιο; 

Βουλευτές συγκεντρώνονται στην αίθουσα της Ολομέλειας © European Union 2016 - European Parliament  

Το Μάιο του 2019, οι αριθμοί μονίμων υπαλλήλων, εκτάκτων και συμβασιούχων υπαλλήλων που εργάζονταν για το Κοινοβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ομάδων αυτού) σε διάφορα μέρη είχαν ως εξής (οι βοηθοί των βουλευτών του ΕΚ δεν περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα):


ΣΥΝΟΛΟ

Βρυξέλλες

Στρασβούργο

Λουξεμβούργο

Άλλα μέρη

7820

5039

293

2188

300


  • Η πλειονότητα (55,5%) του προσωπικού του Κοινοβουλίου είναι γυναίκες.

  • Σχεδόν το 8,5% του προσωπικού του Κοινοβουλίου εργάζεται για τις πολιτικές ομάδες (662 θέσεις εργασίας).

  • Το προσωπικό του Κοινοβουλίου προέρχεται από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από μερικές ακόμα χώρες. Η χώρα από την οποία προέρχονται οι περισσότεροι υπάλληλοι είναι το Βέλγιο και ακολουθούν η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία.

  • Ορισμένες εργασίες ανατίθενται εξωτερικά, όπως μερικά τμήματα των υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων, πληροφορικής, καθαριότητας και εστίασης. Κάθε μέρα συνωστίζονται στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου περισσότεροι από 10 000 άνθρωποι, αφού στους υπαλλήλους προστίθενται δημοσιογράφοι, επισκέπτες και εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων.