Κτίρια του Κοινοβουλίου 

Κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου © European Parliament.  

Σύμφωνα με την απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) που ελήφθη το 1992, το Κοινοβούλιο διαθέτει τρεις τόπους εργασίας – το Στρασβούργο (επίσημη έδρα του Κοινοβουλίου), τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Διαθέτει συνολικά 29 κτίρια στους τρεις τόπους εργασίας. Διαθέτει επίσης ορισμένα ακίνητα σε άλλα κράτη μέλη, στα οποία κτίρια στεγάζονται τα γραφεία συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.ΣΥΝΟΛΟ

Βρυξέλλες

Στρασβούργο

Λουξεμβούργο

Αριθμός κτιρίων

29

18

5

6

Εμβαδόν σε τ.μ.

1 203 715

661 913

343 930

197 872


Το Κοινοβούλιο προβαίνει σταδιακά στην αγορά των κτιρίων που χρησιμοποιεί στα κύρια μέρη εργασίας του διότι, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, αυτή είναι η οικονομικότερη λύση και όχι η εκμίσθωση. Για να ανταποκριθεί, λόγου χάρη, στις ανάγκες για περισσότερους χώρους γραφείων που προέκυψαν μετά τη διεύρυνση της ΕΕ το 2004, το Κοινοβούλιο προτίμησε, όπου αυτό ήταν δυνατό, να αγοράσει παρά να ενοικιάσει κτίρια. Το ίδιο συμβαίνει, σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό, και με τα γραφεία συνδέσμου του Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη.


Η αγορά κτιρίων οδηγεί σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων, καθώς, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι από 40% έως 50% φθηνότερη από την ενοικίαση κτιρίων για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Συνολικά, το Κοινοβούλιο κατέχει το 87,5% των κτιρίων που χρησιμοποιεί (151 300 τ.μ. εκμισθωμένα και 1 052 400 τ.μ. ιδιόκτητα). Η εκμίσθωση τους θα κόστιζε αντίθετα γύρω στα 163 εκατομμύρια EUR ανά έτος.