Πως αντικαθίσταται βουλευτής του ΕΚ που παραιτείται; 

Σε περίπτωση αποχώρησης ευρωβουλευτή από το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται αυτός/ή σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα του/της. Επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο συνδέσμου  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για περισσότερες πληροφορίες.