Πώς διορίζονται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και οι Επίτροποι; 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής.


Μετά τις ευρωεκλογές, ένα από τα πρώτα καθήκοντα του νέου Κοινοβουλίου είναι η εκλογή νέου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ((του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ). Τα κράτη μέλη ορίζουν υποψήφιους για το αξίωμα έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο οφείλει να εγκρίνει τον νέο Πρόεδρο της Επιτροπής με απόλυτη πλειοψηφία (με το ήμισυ των σημερινών βουλευτών του ΕΚ συν έναν). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποσπάσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία ένα μήνα για να προτείνουν άλλον υποψήφιο (το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία). Για τις εκλογές του 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε το σύστημα των κορυφαίων υποψηφίων. Κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα προτείνει έναν υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής και εκείνο το πολιτικό κόμμα που επικρατεί στις εκλογές μπορεί να προτείνει τον υποψήφιο του Κοινοβουλίου για την ηγεσία της Επιτροπής.