Εκκρεμή ζητήματα: Τι προβλέπεται για τις ημιτελείς νομοθετικές πράξεις στο τέλος της εκάστοτε κοινοβουλευτικής περιόδου; 

Ό,τι ενέκρινε το Κοινοβούλιο με την ψήφο του πριν από τις εκλογές εξακολουθεί να έχει νομική ισχύ για το επόμενο Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι, μετά από τις εκλογές, το νέο Κοινοβούλιο θα παραλάβει τους φακέλους που προετοίμασε το προηγούμενο και θα μεταβεί στο επόμενο στάδιο της σχετικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.


Για τα νομοσχέδια που δεν έφτασαν στην ολομέλεια πριν από τις εκλογές δεν υπάρχει νομικά έγκυρη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνεπώς, σύμφωνα με τον εσωτερικό Κανονισμό του Κοινοβουλίου, η εργασία που έχει ήδη γίνει (σε επίπεδο επιτροπής λόγου χάρη) στη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου ακυρώνεται. Παρ 'όλα αυτά, κατά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, ​​η νέα Διάσκεψη των Προέδρων που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του ΕΚ και τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων, μπορεί να αποφασίσει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται επί αυτών των φακέλων (άρθρο 229 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

Documents © European Parliament