Εκκρεμή ζητήματα: τι προβλέπεται για τις ημιτελείς νομοθετικές προτάσεις στο τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου; 

Ό,τι ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε ψηφοφορία πριν από τις εκλογές εξακολουθεί να έχει νομική ισχύ για το επόμενο Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι, μετά από τις εκλογές, το νέο Κοινοβούλιο θα παραλάβει τους φακέλους που προετοίμασε το προηγούμενο και θα μεταβεί στο επόμενο στάδιο της σχετικής διαδικασίας λήψης απόφασης.

 

Για τα νομοσχέδια που δεν έφτασαν στην ολομέλεια πριν από τις εκλογές δεν υπάρχει νομικά έγκυρη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνεπώς, σύμφωνα με τον εσωτερικό Κανονισμό του Κοινοβουλίου, η δουλειά που έχει ήδη γίνει (για παράδειγμα, σε επίπεδο επιτροπής) στη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου ακυρώνεται. Ωστόσο, κατά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, ​​η νέα Διάσκεψη των Προέδρων που απαρτίζεται από τον ή την πρόεδρο του ΕΚ και τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων, μπορεί να αποφασίσει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται επί αυτών των φακέλων (άρθρο 240 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

Documents © European Parliament