Οικονομία 

Προϊόντα για την κατηγορία αυτή 

       

Ενημερώσου για τη σημασία της κυκλικής οικονομίας και τα οφέλη της στο περιβάλλον, την ανάπτυξη και τους πολίτες μέσα από το βίντεο και το γράφημά μας.

       

H ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητά μας. H παραγωγή της όμως αποτελεί σημαντική πηγή βλαβερών εκπομπών. Δείτε τι λύσεις προτείνει η ΕΕ για τη μείωση αυτών των εκπομπών.

       

Το ΕΚ ενέκρινε την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών χρηματοδότησης για διασυνοριακά, διευρωπαϊκά έργα ενεργειακής υποδομής για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για το κλίμα.

       

Η ΕΕ πρέπει να λάβει αυστηρότερα μέτρα προστασίας του προϋπολογισμού της από καταχρήσεις εκ μέρους κρατών μελών με ολιγαρχικές δομές, τονίζει το ΕΚ σε έκθεση που υιοθετήθηκε στις 24 Μαρτίου.

       

Τα διδάγματα της πανδημίας για τη διαχείριση μελλοντικών κρίσεων και η πρόοδος του σχεδίου ανάκαμψης από τον COVID-19 βρέθηκαν στο επίκεντρο ειδικής διάσκεψης του ΕΚ, στις 16 Μαρτίου.