Οικονομία 

Προϊόντα για την κατηγορία αυτή 

       

Ενημερώσου για τη σημασία της κυκλικής οικονομίας και τα οφέλη της στο περιβάλλον, την ανάπτυξη και τους πολίτες μέσα από το βίντεο και το γράφημά μας.

       

Το αργότερο μέχρι το 2035, όλα τα νέα αυτοκίνητα που θα πωλούνται στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη; Διαβάστε το Q&A μας για να μάθετε.

       

Η ενιαία αγορά παρέχει σημαντικές ευκαιρίες και ενότητα στους Ευρωπαίους πολίτες. Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη βελτίωση της λειτουργίας της για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων.

       

Τριάντα χρόνια μετά τη δημιουργία της, η ενιαία αγορά παραμένει ένα από τα πρωταρχικά πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρνοντας ενότητα και ευκαιρίες στους Ευρωπαίους πολίτες.

       

Η Ενιαία Αγορά επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, κεφαλαίου, υπηρεσιών και ανθρώπων στην ΕΕ. Πόσα γνωρίζεις γι’ αυτήν; Κάνε το κουίζ μας για να μάθεις!

       

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας αποτελούν προτεραιότητες της ΕΕ. Μάθετε πώς το ΕΚ θέλει να ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ΑΠΕ.

       

H ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητά μας. H παραγωγή της όμως αποτελεί σημαντική πηγή βλαβερών εκπομπών. Δείτε τι λύσεις προτείνει η ΕΕ για τη μείωση αυτών των εκπομπών.

       

Το Κοινοβούλιο εργάζεται για την ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να συμβάλει στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη των στόχων μείωσης εκπομπών της ΕΕ.