Οικονομία 

Προϊόντα για την κατηγορία αυτή 

       

Η ενεργειακή κρίση και οι υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν πυροδοτήσει την ανάγκη για μεταρρύθμιση της ενεργειακής αγοράς της ΕΕ. Τι κάνει το Κοινοβούλιο για αυτό;

       

Το Κοινοβούλιο εργάζεται για την ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να συμβάλει στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη των στόχων μείωσης εκπομπών της ΕΕ.

       

Περισσότερες θέσεις εργασίας, αυξημένες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις...Διαβάστε το παρακάτω άρθρο και ανακαλύψτε τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

       

Μάθετε ποιοι είναι οι κύριοι τύποι εναλλακτικών καυσίμων για αυτοκίνητα και τι μέτρα λαμβάνει η ΕΕ για να αυξήσει τη χρήση τους και να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

       

Το αργότερο μέχρι το 2035, όλα τα νέα αυτοκίνητα που θα πωλούνται στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη; Διαβάστε το Q&A μας για να μάθετε.