Οικονομία 

Προϊόντα για την κατηγορία αυτή 

       

Το Κοινοβούλιο εργάζεται για την ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να συμβάλει στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη των στόχων μείωσης εκπομπών της ΕΕ.

       

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας αποτελούν προτεραιότητες της ΕΕ. Μάθετε πώς το ΕΚ θέλει να ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ΑΠΕ.

       

Το ΕΚ επικαιροποίησε την ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική καθιστώντας την πιο ανταγωνιστική, βιώσιμη και ικανή να συμβάλει στη ψηφιακή και περιβαλλοντική μετάβαση της ΕΕ.

       

Ενημερώσου για τη σημασία της κυκλικής οικονομίας και τα οφέλη της στο περιβάλλον, την ανάπτυξη και τους πολίτες μέσα από το βίντεο και το γράφημά μας.

       

H ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητά μας. H παραγωγή της όμως αποτελεί σημαντική πηγή βλαβερών εκπομπών. Δείτε τι λύσεις προτείνει η ΕΕ για τη μείωση αυτών των εκπομπών.