Οικονομία 

Προϊόντα για την κατηγορία αυτή 

       

Η μετάβαση σε μια κλιματική ουδέτερη οικονομία θέτει σημαντικές προκλήσεις για τις περιοχές που εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα. Μάθετε πώς το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης μπορεί να τις στηρίξει.

       

Η ΕΕ συμφώνησε να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα LIFE με 5,4 δισ. ευρώ. Δείτε το βίντεο μας για να μάθετε τους τρόπους με τους οποίους τα κονδύλια θα στηρίξουν τη δράση της ΕΕ για το κλίμα.

       

Η διαστημική τεχνολογία χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς, από την επικοινωνία, μέχρι την αξιολόγηση φυσικών καταστροφών. Ανακαλύψτε στο γράφημα πως η ΕΕ βοηθά στην ενίσχυσή της.

       

Η δίκαιη φορολόγηση αποτελεί προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάθετε πώς θέλει να αντιμετωπίσει αναδυόμενα προβλήματα όπως είναι η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή.

       

Για να επενδύσει στο μέλλον της Ευρώπης και να υποστηρίξει την ανάκαμψη από τον COVID-19, η ΕΕ συμφώνησε σε ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εισαγωγής νέων πηγών εσόδων για τον προϋπολογισμό..

       

Ενημερώσου για τη σημασία της κυκλικής οικονομίας και τα οφέλη της στο περιβάλλον, την ανάπτυξη και τους πολίτες μέσα από το βίντεο και το γράφημά μας.

       

Το ΕΚ θέλει η μελλοντική βιομηχανική στρατηγική να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19 και να συμβάλει στη ψηφιακή και περιβαλλοντική μετάβαση της ΕΕ.