Γράφημα: Κατανάλωση ενέργειας - πόσο κοστίζει η κιλοβατώρα; 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

To EΚ ενέκρινε κανόνες για την απλοποίηση του συστήματος ενεργειακής επισήμανσης. Στο γράφημα που ετοιμάσαμε θα βρείτε πληροφορίες για την ενεργειακή κατανάλωση και το κόστος της.

Γράφημα  

Ένας τρόπος για να πληρώνουμε λιγότερα για το ρεύμα είναι το χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικά. Πολλές οικιακές συσκευές, όπως οι λάμπες, οι τηλεοράσεις, οι φούρνοι και οι ηλεκτρικές σκούπες, έχουν μια ευρωπαϊκή ετικέτα η οποία βοηθάει τους καταναλωτές να αξιολογήσουν την ενεργειακή απόδοση της συσκευής. Τον Ιούνιο του 2017, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν σχέδια για την απλοποίηση τους συστήματος ενεργειακής επισήμανσης, για να μπορούν οι καταναλωτές να συγκρίνουν τα προϊόντα.

Ενεργειακή απόδοση ορίζεται η αναλογία της εκροής επιδόσεων, υπηρεσιών, αγαθών ή ενέργειας, με την είσοδο ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας (μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης) είναι ένα απόλυτο μέτρο, χωρίς αναφορά στο προϊόν που παράγεται.

Η πρώτη ετικέτα για την ενεργειακή απόδοση εισήχθη το 1994 (σε ισχύ από το 1995) και πήγαινε από το A (το πιο αποδοτικό) μέχρι το G (λιγότερο αποδοτικό). Αργότερα επεκτάθηκε από στο Α+++, προκειμένου να εκφράσει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων.

Ωστόσο, η εισαγωγή Α+ και άνω κατηγοριών, μείωσαν την αποτελεσματικότητα της ενεργειακής σήμανσης στην προσπάθεια ενθάρρυνσης των καταναλωτών να αγοράζουν πιο αποδοτικά προϊόντα, καθώς τα περισσότερα τώρα βρίσκονται στην κατηγορία Α+ και άνω (π.χ. πλυντήρια).

Τον Ιούνιο του 2017, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν προτάσεις για την αποκατάσταση της αρχικής κλίμακας A-G και για τη θέσπιση μηχανισμού για την ανακατασκευή και την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης χωρίς να χρειάζεται να δημιουργηθούν νέες κατηγορίες. Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν επίσης μέτρα για τη βελτίωση της παρακολούθησης των εθνικών αγορών και τη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων για τα προϊόντα.

Ο Ιταλός Ντάριο Ταμπουράνο (Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας) ήταν υπεύθυνος για την καθοδήγηση της πρότασης μέσω του Κοινοβουλίου.

Στις δράσεις της ΕΕ για καθαρότερη ενέργεια εξετάζεται επίσης το ζήτημα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.