Προς ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ στην ΕΕ και την καταπολέμηση της απάτης  

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Το σημερινό ευρωπαϊκό σύστημα ΦΠΑ για το διασυνοριακό εμπόριο, υπάρχει από το 1993. Για να μπορέσει όμως, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επέκτασης των επιχειρήσεων και στο διαδικτυακό εμπόριο, είναι απαραίτητη η μεταρρύθμισή του. Εξίσου σημαντική είναι και η καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ. Η έκθεση του Βέρνερ Λάνγκεν, για το σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ, που εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συζητιέται σήμερα στην ολομέλεια του ΕΚ και αύριο πραγματοποιείται η ψηφοφορία.

“Έχουμε δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι η δημιουργία οριστικού συστήματος ΦΠΑ, γιατί τα τελευταία 23 χρόνια είχαμε μεταβατικό σύστημα και ο δεύτερος και πιο σημαντικός, είναι η καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ, που υπάρχει σε μεγάλη κλίμακα”, δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ Βέρνερ Λάνγκεν (ΕΛΚ, Γερμανία).

Γράφημα  

Η «απάτη του αφανούς εμπόρου»

Αφορά τα προιόντα που πωλούνται στο διακοινοτικό εμπόριο και ως εκ τούτου απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Η απαλλαγή βασίζεται στο γεγονός ότι ο ΦΠΑ πρέπει να καταβληθεί όταν η πώληση πραγματοποιείται στην χώρα προορισμού.


Η απάτη συμβαίνει όταν ο εισαγωγέας, αγοράζει αγαθά χωρίς ΦΠΑ από ένα άλλο κράτος μέλος, προβαίνει σε εγχώρια παράδοση σε τρίτη εταιρεία, που αποκαλείται «διαμεσολαβητής». Ο «αφανής έμπορος» εισπράττει τον ΦΠΑ επί των πωλήσεων προς τον «διαμεσολαβητή» αλλά δεν καταβάλλει τον ΦΠΑ στο Δημόσιο και εξαφανίζεται.


Αυτός ο κύκλος μπορεί να συνεχιστεί, γεγονός που εξηγεί και τον όρο «απάτη-γαϊτανάκι», όταν τα ίδια προϊόντα πωλούνται πολλές φορές μεταξύ ανέντιμων εταιρειών και εκτός συνόρων.


Η θέση του ΕΚ

Η έκθεση «προς ένα οριστικό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ», συμμερίζεται την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι το οριστικό σύστημα ΦΠΑ θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της φορολόγησης στη χώρα τελικού προορισμού των αγαθών και υπηρεσιών, δεδομένου ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβληθεί η αρχή της χώρας προέλευσης.

Επίσης, θεωρεί ότι η μείωση του αριθμού των εξαιρέσεων είναι σημαντική για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και ότι ο καλύτερος και πλέον αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης της απάτης είναι ένα απλό σύστημα ΦΠΑ με όσο το δυνατόν χαμηλότερο συντελεστή. Τέλος, καλεί την Επιτροπή να μελετήσει προσεκτικά τις συνέπειες του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης και να εξετάσει αν η διαδικασία αυτή θα απλουστεύσει την κατάσταση για τις ΜΜΕ και θα περιορίσει την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ.


Η συζήτηση στην ολομέλεια του ΕΚ για την έκθεση πραγματοποιείται την Τετάρτη, στις 18.00 (ώρα Ελλάδος). Μπορείτε να την παρακολουθήσετε σε απευθείας σύνδεση από την ιστοσελίδα του ΕΚ.

Ο ΦΠΑ στην ΕΕ 
  • • Σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο ευρώ έσοδα από τον ΦΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο 7% του ΑΕΠ της ΕΕ (2014) 
  • • 168 δισεκατομμύρια ευρώ, υπολογίζεται ότι είναι η απώλεια εσόδων από απάτη ή από αδυναμία είσπραξης ΦΠΑ (2013) 
  • • Η διασυνοριακή απάτη ανέρχεται σε περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ