Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η Ευρώπη θέτει φιλόδοξους στόχους 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Το Κοινοβούλιο εργάζεται για την ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να συμβάλει στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη των στόχων μείωσης εκπομπών της ΕΕ.

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση, η οποία επιδεινώθηκε με την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, έχει αναδείξει την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και τη διαφοροποίηση και διασφάλιση του ενεργειακού της εφοδιασμού μέσω της επένδυσης σε βιωσιμότερες εναλλακτικές, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, η ΕΕ θέλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης.


Διαβάστε περισσότερα για τις δράσεις της ΕΕ για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι νέοι στόχοι ανανεώσιμης ενέργειας της ΕΕ για το 2030

Οι φιλόδοξες προσπάθειες της ΕΕ για την προστασία του κλίματος διατυπώνονται στο νομοθετικό πακέτο «Fit for 55». Στόχος της είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030και η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Στη δέσμη αυτό συμπεριλαβάνεται και η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση του μεριδίου των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ από τον τωρινό στόχο του 32% έως το 2030. Τον Σεπτέμβριο του 2022, το Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της αύξησης του μεριδίου στο 45% - στόχος που στηρίζεται επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου REPowerEU, το οποίο παρουσίασε η Επιτροπή τον Μάιο του 2022 και τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης και σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ενέργειας από τη Ρωσία.

Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει νέους κανόνες σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Δεκεμβρίου. Αναμένεται να ζητήσει την επιτάχυνση της έκδοσης αδειών για νέους ή προσαρμοσμένους σταθμούς παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ηλιακών συλλεκτών και των ανεμογεννητριών.

Μάθετε περισσότερα για τη δέσμη μέτρων «Fit for 55» και την Πράσινη Συμφωνία.

Αύξηση της χρήσης ΑΠΕ ανά τομέα στην ΕΕ

Η Επιτροπή προτείνει επίσης την αναθεώρηση των στόχων στους εξής τομείς:


  • Κτίρια - νέο σημείο αναφοράς για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό 49 % έως το 2030
  • Θέρμανση και ψύξη - δεσμευτική ετήσια αύξηση 1,1 ποσοστιαίων μονάδων για τα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Τηλεθέρμανση και τηλεψύξη - ενδεικτική ετήσια αύξηση 2,1 ποσοστιαίων μονάδων στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης
  • Βιομηχανία - νέο σημείο αναφοράς ετήσιας αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν τον στόχο της Επιτροπής για τα κτίρια αλλά θέλουν να θέσουν την ετήσια αύξηση για τη θέρμανση και τη ψύξη στις 2,3 ποσοστιαίες μονάδες. Ζητούν επίσης πιο φιλόδοξο στόχο για τη βιομηχανία, η οποία θα πρέπει να ενισχύσει τη χρήση των ΑΠΕ κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες κατ’ έτος. Στον τομέα των μεταφορών, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση κατά 16% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσω της χρήσης υψηλότερων μεριδίων προηγμένων βιοκαυσίμων και μιας πιο φιλόδοξης ποσόστωσης για ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης, όπως το υδρογόνο.

Οι ευρωβουλευτές θέλουν τα κράτη μέλη να:

- αναπτύξουν τουλάχιστον δύο διασυνοριακά έργα για την για την επέκταση της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2025

- να θέσουν έναν ενδεικτικό στόχο για καινοτόμο τεχνολογία ΑΠΕ τουλάχιστον στο 5% της νέας εγκατεστημένης χωρητικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.


Στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε εθνικό επίπεδο

Ο πίνακας δείχνει πώς τα κράτη μέλη πέτυχαν τους στόχους του 2020 όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ως % της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας)


2016

Στόχος 2020

Στοιχεία του 2020 (επίδοση)

Σουηδία

53,8

49

60,1

Φιλανδία

38,7

38

43,8

Λετονία

37,2

40

42,1

Αυστρία

33,5

34

36,5

Δανία

32,2

30

31,6

Εσθονία

28,8

25

30,2

Πορτογαλία

28,5

31

34,0

Κροατία

28,3

20

31,0

Λιθουανία

25,6

23

26,8

Ρουμανία

25

24

24,5

Σλοβενία

21,3

25

25,0

Βουλγαρία

18,8

16

23,3

Ιταλία

17,4

17

20,4

Ισπανία

17,3

20

21,2

Μέσος όρος της ΕΕ

17

20

22

Γαλλία

16

23

19,1

Ελλάδα

15,2

18

21,7

Τσεχία

14,9

13

17,3

Γερμανία

14,8

18

19,3

Ουγγαρία

14,2

13

13,9

Σλοβακία

12

14

17,3

Πολωνία

11,3

15

16,1

Ιρλανδία

9,5

16

16,2

Κύπρος

9,3

13

16,9

Βέλγιο

8,7

13

13,0

Μάλτα

6

10

10,7

Κάτω Χώρες

6

14

14.0

Λουξεμβούργο

5,4

11

11,7

Πηγή: Eurostat

Περισσότερα σχετικά με τα μέτρα της ΕΕ για την ενίσχυση των ΑΠΕ:

Ενέργεια υδρογόνου: ποια τα οφέλη της για την ΕΕ;

Υπό αναθεώρηση οι κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας

Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα: οι προτάσεις του ΕΚ για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά τον Νοέμβριο του 2017 αλλά έχει ενημερωθεί με γνώμονα τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ.