Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η Ευρώπη θέτει φιλόδοξους στόχους 

Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Ανακαλύψτε πόσο κοντά βρίσκονται οι χώρες της ΕΕ στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για το 2020 και το 2030.

Στις 14 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν αλλαγές στην ευρωπαική οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να συμπεριληφθεί ο νέος δεσμευτικός στόχος του 32% για την πράσινη ενέργεια μέχρι το 2030, καθώς και νέες αρχές για τη μελλοντική οικονομική στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Ο Ισπανός ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών  José Blanco López, που είναι υπεύθυνος για την έκθεση του ΕΚ, τόνισε «έχουμε βελτιώσει ουσιαστικά την αρχική πρόταση και επιτέλους καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό σχετικά με τον δεσμευτικό στόχο του 32% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα 2030».

 

Η ανανέωση είναι απαραίτητη γιατί η ΕΕ έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την ανανεώσιμη ενέργεια. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι μέχρι το 2020 το 20% της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως ο ήλιος ή ο άνεμος. Το 2014 οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί στο 27% μέχρι το 2030.

 

Για να γίνει αυτό έχουν καθοριστεί εθνικοί δεσμευτικοί στόχοι. Δείτε τον παρακάτω πίνακα:

 

                                       

2016             

2020 στόχοι     

Μέσος όρος ΕΕ

17

20

Σουηδία

53.8

49

Φινλανδία

38.7

38

Λετονία

37.2

40

Αυστρία

33.5

34

Δανία

32.2

30

Κροατία

28.3

20

Εσθονία

28.6

25

Πορτογαλία

28

31

Λιθουανία

25.6

23

Ρουμανία

25

24

Σλοβενία

21.3

25

Βουλγαρία

18.8

16

Ιταλία

17.4

17

Ισπανία

17.3

20

Ελλάδα

15.2

18

Γαλλία

16

23

Τσεχία

14.9

13

Γερμανία

14.8

18

Ουγγαρία

14.2

13

Σλοβακία

12

14

Πολωνία

11.3

15

Κύπρος

9.3

13

Ιρλανδία

9.5

16

Βρετανία

9.3

15

Βέλγιο

8.7

13

Ολλανδία

6

14

Μάλτα

6

10

Λουξεμβούργο

5.4

11

 

Πηγή: Eurostat