Τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης για την Ευρώπη 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης για την Ευρώπη  

Περισσότερες θέσεις εργασίας, αυξημένες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις...Διαβάστε το παρακάτω άρθρο και ανακαλύψτε τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί πολλά οφέλη, ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις. Η ΕΕ θέλει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες που της προσφέρει η παγκοσμιοποίηση, διατηρώντας ταυτόχρονα δίκαιους κανόνες και περιορίζοντας τις δυνητικά αρνητικές της επιπτώσεις.


Περισσότερες ευκαιρίες εμπορικών ανταλλαγών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις


Η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική και η διαπραγμάτευση πολυάριθμων εμπορικών συμφωνιών καθιστούν την ΕΕ τον κορυφαίο εμπορικό εταίρο 80 χωρών. Κατά συνέπεια, η ΕΕ είναι μία από τις σημαντικότερες εμπορικές δυνάμεις του κόσμου, πλάι στις ΗΠΑ και την Κίνα, με τις ευρωπαϊκές εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 15% των παγκόσμιων εξαγωγών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν πάνω από το 80% του συνόλου των ευρωπαίων εξαγωγέων.


Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν από 1160 δισεκατομμύρια ευρώ το 2000 σε 2900 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018. Το 2017, οι εξαγωγές προς τη Νότια Κορέα αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 12%, προς την Κολομβία κατά περισσότερο από 10% και προς τον Καναδά κατά 7%.

EL-GlobalTrade_INFG_EN_5  

Ευκαιρίες απασχόλησης


Χάρη στην παγκοσμιοποίηση δημιουργούνται επίσης πολλές θέσεις εργασίας. Το 2017, οι εξαγωγές προς χώρες εκτός της ΕΕ υποστήριξαν πάνω από 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας (μία στις επτά) στην ΕΕ. Για κάθε 1 δισεκατομμύριo ευρώ που αποφέρουν οι ευρωπαϊκές εξαγωγές, επωφελούνται περίπου 13.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ.


Για παράδειγμα, οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες υποστήριξαν περίπου 2.8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στη Γαλλία το 2018, αντιπροσωπεύοντας το 12% του συνόλου των θέσεων εργασίας στη χώρα.


Οι περισσότερες από τις θέσεις εργασίες που συνδέονται με τις εξαγωγές είναι καλά αμειβόμενες. Οι θέσεις αυτές αμείβονται κατά 12% καλύτερα σε σχέση με την υπόλοιπη οικονομία.


Πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές


Οι εισαγωγές είναι εκείνες που αποφέρουν τα μεγαλύτερα οφέλη της παγκοσμιοποίησης και των εμπορικών ανταλλαγών στους καταναλωτές. Χάρη στις εμπορικές συμφωνίες, οι εισαγωγείς καταβάλουν μικρότερους δασμούς. Οι μειωμένοι δασμοί, σε συνδυασμό με τον αυξημένο ανταγωνισμό, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών στα αγαθά και στις υπηρεσίες.


Η παγκοσμιοποίηση προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές, χάρη στην διευρυμένη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν στη διάθεσή τους.


Η μείωση των τιμών και η αύξηση των επιλογών αποφέρουν οφέλη αξίας 24 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στους ευρωπαίους καταναλωτές, ισοδυναμώντας με 600 ευρώ ανά άτομο ετησίως. Με την αύξηση του επιπέδου πλούτου και οικονομικής άνεσης βελτιώνονται και τα βιοτικά επίπεδα.


Εμπορικά οφέλη εντός της ΕΕ


Εντός της ΕΕ, η ενιαία αγορά στοχεύει στην εξάλειψη των εμπορικών φραγμών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.


Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά είναι η μεγαλύτερη οικονομική ζώνη, χωρίς φραγμούς, στον κόσμο και εξυπηρετεί περισσότερα από 500 εκατομμύρια πολίτες, με ΑΕΠ περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ.


Υπολογίζεται ότι η ενιαία αγορά έχει δημιουργήσει περίπου 2,8 δισεκατομμύρια θέσεις εργασίας.


Περισσότερα σχετικά με την παγκοσμιοποίηση και την ΕΕ: