Κουίζ: Τι γνωρίζετε για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ; 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ βασίζεται στη συνεργασία των κρατών μελών και αποσκοπεί στη βελτίωση της ζωής μας. Τι γνωρίζετε όμως γι’ αυτόν; Κάντε το κουίζ μας και δοκιμάστε τις γνώσεις σας!

Η χρηματοδότηση της ΕΕ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και προγραμμάτων που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Η ΕΕ διαθέτει τόσο ετήσιο όσο και μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, που καλύπτει τουλάχιστον περίοδο πέντε ετών. Στοχεύει, επίσης, στη διασφάλιση μεγαλύτερης σταθερότητας και προβλεψιμότητας όσον αφορά τις επενδυτικές προτεραιότητες της ΕΕ.


Κάντε το παρακάτω κουίζ και ανακαλύψτε τις γνώσεις σας για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Γνωρίζετε τα πάντα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ; Κάντε το κουιζ μας και δοκιμάστε τις γνώσεις σας!