COVID-19: πώς μπορεί η ΕΕ να στηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις;  

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Ένας εργάτης μικρής επιχείρησης στην Πορτογαλία βάφει μια κεραμική απεικόνιση του συγγραφέα Φερνάντο Πεσσόα ©PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP  

Οι μικρές επιχειρήσεις επλήγησαν σοβαρά από την κρίση του COVID-19. Το ΕΚ ζητάει μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας που επιβαρύνει τις ΜμΕ και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους.

Σε έκθεση που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο, το Κοινοβούλιο ζήτησε τη θέσπιση μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της κρίσης και της διττής πρόκλησης του ψηφιακού μεταχηματισμού και της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων


Οι 24 εκατομμύρια ΜμΕ στην ΕΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Πριν την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρήγαγαν πάνω από το 50% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, ενώ απασχολούσαν περίπου 100 εκατομμύρια εργαζομένους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τις βοηθήσει να επιβιώσουν από την κρίση του COVID-19.


Η κοινοβουλευτική έκθεση του Δεκεμβρίου τόνισε την ανάγκη επικαιροποίησης της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΜμΕ υπό το πρίσμα της πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή τη δημοσίευσε στις 10 Μαρτίου 2020, μια ημέρα πριν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημάνει τον συναγερμό για την πανδημία του COVID-19.


Ορισμένες από τις προτάσεις της Επιτροπής στοχεύουν στην ενίσχυση της πρόσβασης των ΜμΕ σε διεθνείς αγορές και στην επέκταση του προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες που επιτρέπει σε επίδοξους επιχειρηματίες να περάσουν μέχρι έξι μήνες σε μια μικρομεσαία επιχείρηση άλλης χώρας.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης την ευθυγράμμιση της στρατηγικής για τις ΜμΕ με τη βιομηχανική στρατηγική, την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα και την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, προκειμένου όλες οι ΜμΕ να συμμετέχουν ενεργά και να υποστηρίζονται στη μετάβασή τους προς μια πιο πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της ευημερίας στην Ευρώπη, τα βιομηχανικά οικοσυστήματα, την οικονομική και τεχνολογική κυριαρχία και την ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς κλονισμούς. Τομείς όπως ο τουρισμός, η φιλοξενία, ο πολιτισμός, ο δημιουργικός τομέας, οι μεταφορές, οι εμπορικές εκθέσεις και εκδηλώσεις, στους οποίους εμπλέκονται κυρίως ΜμΕ, έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση του COVID-19.


Λιγότερη γραφειοκρατία


Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερους πόρους για να αντιμετωπίσουν σύνθετες γραφειοκρατικές απαιτήσεις. Ο υπερβολικός διοικητικός και κανονιστικός φόρτος παρεμποδίζει την ανάπτυξη και ευημερία τους, δήλωσαν οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι ζήτησαν τη δημιουργία ενός χάρτη πορείας με συγκεκριμένους και δεσμευτικούς στόχους για τη βελτίωση και απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου.


Ο υπερβολικός διοικητικός φόρτος επηρεάζει το αναπτυξιακό δυναμικό των ΜμΕ σε ολόκληρη την Ένωση: σύμφωνα με την έρευνα του 2019 για τις επιχειρήσεις από την Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (Eurochambres), οι διοικητικές διαδικασίες αποτελούν μείζονα πρόκληση για τουλάχιστον 78% των ΜμΕ.

Οι πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες δημιοργούν σημαντικές προκλήσεις ρευστότητας για τις ΜμΕ, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με τις δυσκολίες πρόσβασης σε κονδύλια χρηματοδότησης της ΕΤΕπ και ζήτησαν την προσωρινή χαλάρωση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.


Εστίαση στην καινοτομία και την πρόσβαση στην αγορά


Το Κοινοβούλιο ζητάει επίσης οι επενδύσεις στην καινοτομία να δίνουν προτεραιότητα σε οικοσυστήματα που περιλαμβάνουν τις ΜμΕ. Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαία η ανάπτυξη πιλοτικών πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜμΕ. Παρότι η πανδημία ωθεί τις μικρές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, μόνο το 17% των ΜμΕ έχουν ενσωματώσει με επιτυχία ψηφιακές λύσεις στις επιχειρήσεις τους. Χρειάζονται υποστήριξη για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες καινοτομίας και να μεγιστοποιήσουν τις συνέργειες με τα προγράμματα της ΕΕ.Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην οικονομία δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη παραγωγή, το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), την κβαντική υπολογιστική και να διασφαλίσουν μια ισχυρή συνιστώσα των ΜμΕ σε αυτούς τους τομείς.


Περίπου 600.000 ΜμΕ πραγματοποιούν επί του παρόντος εξαγωγές εκτός ΕΕ. Οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους μόνο εάν υποστηριχθούν τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές.