Θέματα ΕΕ 

Προϊόντα για την κατηγορία αυτή 

Η διαδικασία έκγρισης της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
© European Union 2019 -EP        

Οι ευρωβουλευτές αξιολογούν τους υποψήφιους Επιτρόπους στα χαρτοφυλάκια που τους έχει αναθέσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια δημόσιων ακροάσεων.

Κοινοβουλευτικές ομάδες: Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών        

Η αριστερή ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών είναι η μικρότερη πολιτική δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

European Parliament 2020 calendar        

Θέματα ΕΕ 
 

Τέσσερα χρώματα συναντιούνται στο πρόγραμμα του ΕΚ και διακρίνουν τις δραστηριότητες του. Εδώ, ένας σύντομος οδηγός, για τα χρώματα και πώς αντανακλούν το πρόγραμμα των ευρωβουλευτών.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: