Θέματα ΕΕ 

Προϊόντα για την κατηγορία αυτή 

       

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφώνησαν να αναβαθμίσουν το Μητρώο Διαφάνειας, μια βάση δεδομένων στην οποία εγγράφονται οι ομάδες και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν συμφέροντα στην ΕΕ.

       

Την Κυριακή 9 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιορτάζει την Ημέρα της Ευρώπης, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες από όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το έργο της.

       

Τα πιστοποιητικά COVID-19, οι σχέσεις ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου και η καταπολέμηση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο βρέθηκαν στο επίκεντρο της ολομέλειας του Απριλίου.

       

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δεν συνεπάγεται το τέλος της μεταξύ τους συνεργασίας, η οποία θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, το εμπόριο, την ασφάλεια και την άμυνα.

       

Μοιραστείτε τις απόψεις σας για την ΕΕ, ανταλλάξτε ιδέες και διοργανώστε εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη μέσω της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

       

Οι ευρωβουλευτές ξεκινούν συζητήσεις σχετικά με τα πράσινα πιστοποιητικά και εξετάζουν τη δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας έγκρισης των εμβολίων κατά των μεταλλάξεων του COVID-19.

       

Οι συνθήκες της ΕΕ παρέχουν ορισμένες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάθετε ποιες είναι οι αρμοδιότητες της ΕΕ και πώς συνεργάζεται με τα κράτη μέλη.