Από συμπέρασμα, νομοθεσία: τα Συμπεράσματα των συνόδων κορυφής και πώς (συνήθως) γίνονται νόμος 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Από συμπέρασμα, νομοθεσία  

Πόσο εύκολο είναι να μετατραπεί μια διακυβερνητική συμφωνία σε νόμο της Ένωσης; Το "ενσταντανέ" της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που έχει ετοιμάσει η ερευνητική υπηρεσία του ΕΚ εξετάζει την πορεία της νομοθεσίας, από την αρχική πρωτοβουλία των ηγετών των κρατών μελών μέχρι την έγκριση από τις κυβερνήσεις και το ίδιο το ΕΚ. Η ταχύτητα με την οποία προχωρεί αυτή η διαδικασία εξαρτάται πολλούς παράγοντες αλλά το βέβαιο είναι ότι η υλοποίηση των δεσμεύσεων των συνόδων κορυφής δεν είναι ποτέ απλή υπόθεση.

Βασική αποστολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να "παρέχει την αναγκαία ώθηση για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης". Οι ηγέτες των κρατών μελών συγκεντρώνονται, συνήθως στις Βρυξέλλες συζητούν τα θέματα που απασχολούν την Ένωση και το τι πρέπει να γίνει για την αντιμετώπισή τους. Από την κρίση μέχρι τις σχέσεις με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις και κάθε τι άλλο που αφορά την Ένωση, η σύνοδος κορυφής θέτει την ατζέντα της ΕΕ την οποία στη συνέχεια εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις τους με βάσει τους κοινούς κανόνες μας.


Τα νομικά κείμενα με τα οποία υλοποιούνται οι αποφάσεις αυτές των ηγετών κατατίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συζητηθούν, να τροποποιηθούν και, εν τέλει, να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις ίδιες τις κυβερνήσεις στο Συμβούλιο (υπουργών) της Ένωσης.


Ωστόσο, μεταξύ "ώθησης" και νομοθεσίας πολλά μπορούν να συμβούν ¨κι όταν οι κυβερνήσεις δεν συμφωνούν μεταξύ τους για τη μία ή άλλη πτυχή της νομοθεσίας που εκείνες οι ίδιες έχουν ζητήσει να υπάρξει, η νομοθετική διαδικασία παγώνει και μερικές φορές μένει παγωμένη για χρόνια ή και δεκαετίες.


Η ερευνητική υπηρεσία του ΕΚ από την πλευρά της χαρτογραφεί τη νομοθετική διαδικασία για κάθε μια πρόταση που έχει ενταχθεί σε κείμενο συμπερασμάτων συνόδου κορυφής. χρωματίζοντας τα κείμενα με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο, αναλόγως του αν είναι "ολοκληρωμένα", εμφανίζουν "πρόοδο" ή αν αντιθέτως δεν υπάρχει "καμία πρόοδος" προς την υλοποίησή τους.


Αναλύοντας τα δεδομένα ανά τομέα πολιτικής, γίνεται προφανής η βασική προτεραιότητα των ευρωπαϊκών ηγεσιών τα τελευταία χρόνια : οι οικονομικές, χρηματοοικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την κρίση έχουν κατά πολύ τον υψηλότερο βαθμό ολοκλήρωσης, ενώ το περιβάλλον και την εξωτερική πολιτική έχουν μείνει πολύ πίσω.


Οι λόγοι για τους οποίους συγκεκριμένες νομοθεσίες εμφανίζουν "καμία" ή ελάχιστη "πρόοδο" ποικίλλουν. Σε ορισμένους μάλιστα τομείς όπως η εξωτερική πολιτική, οι καθυστερήσεις μπορεί να μην οφείλονται καν στην ίδια την ΕΕ και τα κράτη μέλη. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις η ευθύνη για τις καθυστερήσεις εντοπίζεται, ακριβώς, σε διαφωνίες ανάμεσα στις πρωτεύουσες της Ένωσης…


Έτσι, ένα απλό διάγραμμα δεν παρέχει όλες τις απαντήσεις, αλλά δεν παύει να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο κατανόησης των πολιτικών για τις οποίες υπάρχει συμφωνία και εκείνων για τις οποίες ο δρόμος μεταξύ "ώθησης" και νόμου παραμένει μακρύς.