Οικονομία: Που δαπανά τα χρήματά της η ΕΕ;  

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση πολιτικών που αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάθετε περισσότερα για το πως η ΕΕ επενδύει τον προϋπολογισμό της.

Find out how the EU makes the most of its funding ©AP Images/European Union-EP  

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι επιθυμούν η ΕΕ να κάνει περισσότερα σε 15 τομείς,  από την καταπολέμηση της ανεργίας και της τρομοκρατίας μέχρι την προστασία του περιβάλλοντος και της υγειονομικής ασφάλισης.

 

Που και πως χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ;

 Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017 είναι 157 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό μπορεί να ακούγεται μεγάλο, ωστόσο στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει μόλις το 1% των κερδών όλων των κρατών μελών μέσα σε ένα χρόνο. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού προέρχεται από τα κράτη μέλη και στο μεγαλύτερό του μέρος (94%) χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων σε αυτές τις χώρες. Μόνο το 6% χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και για το συντονισμό των εργασιών.

 

Σημαντικό μέρος του χρησιμοποιείται για τη γεωργία, την έρευνα, την ενίσχυση λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών αλλά και για επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αλλά και για την αντιμετώπιση της ανεργίας.


Επίσης, υπάρχει ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός (για τα επόμενα επτά χρόνια), το λεγόμενο και  Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ).

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των κεφαλαίων, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο για το έλεγχο της εφαρμογής, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και αποφεύγεται η απάτη και η κατάχρηση των κονδυλίων. Κάθε χρόνο οι ευρωβουλευτές ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Επίσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τα έσοδα και τις δαπάνες κάθε χρόνο.

 

Νέοι τρόποι διαχείρισης του προϋπολογισμού

Οι ευρωβουλευτές εξετάζουν τη πιθανότητα να υπάρχουν άλλοι τρόποι για τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Πρόσφατα εξέτασαν προτάσεις για την εύρεση νέων πηγών εσόδων, πέρα από τις συνεισφορές των κρατών μελών.


Επίσης, εργάστηκαν για ένα πιο ευέλικτο προϋπολογισμό προκειμένου να ανταποκρίνεται καλύτερα σε απρόβλεπτες κρίσεις στο μέλλον, όπως η μεταναστευτική κρίση. Το ΕΚ έχει επιμείνει στην ύπαρξη ρήτρας αναθεώρησης που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάζει τον προϋπολογισμό ενδιάμεσα και να προτείνει αλλαγές.

 

Το Φεβρουάριο το ΕΚ υιοθέτησε τρεις εκθέσεις για το πως θα μπορούσε η ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που υπάρχουν στις ισχύουσες Συνθήκες, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις προσδοκίες των πολιτών.


Η πρώτη έκθεση εξετάζει τις πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δεύτερη τη βελτίωση της λειτουργίας της ΕΕ με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας και η τρίτη τη δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ.

 

Συζήτηση για το μέλλον της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πέντε έγγραφα προβληματισμού, που αποτελούν ως αφετηρία για συζήτηση σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης. Κάθε έγγραφο είναι αφιερωμένο σε ένα συγκεκριμένο θέμα: την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, την παγκοσμιοποίηση, την οικονομική και νομισματική ένωση, την άμυνα και τα οικονομικά. Τα έγγραφα περιέχουν ιδέες και σενάρια για το πως θα μπορούσε να είναι η Ευρώπη το 2025, αλλά χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις. Η πρωτοβουλία ολοκληρώνεται στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ζαν-Κλόντ Γιούνκερ παραδίδει την ετήσια ομιλία του σχετικά με την κατάστασή της Ένωσης.